Kredi Kartına Uygulanan Temerrüt Faizine İtiraz Dilekçe Örnekleri

Kredi Kartına Uygulanan Temerrüt Faizine İtiraz Dilekçe Örnekleri

kredi-kartKredi kartı borcunu zamanında ödeyemeyen müşteriler banka tarafından ihtar edilir. Kredi kartı borcunu üç dönem üst üste ödeyemeyen müşteriler temerrüte düşerler. Temerrüt kelime anlamı olarak gecikmedir. Tüketicinin haklarını koruyan kanuna göre temerrüt faiz oranlarının hesaplamasında değişiklikler yapılmıştır. Borçlunun temerrüdü nedeniyle ödenmeyerek icra takibi başlatılan veya icra takibine konu edilen kredi kartı borçları, temerrüt tarihindeki ana paraya, yıllık yüzde elliyi geçmemek üzere gecikme faizi uygulanmak suretiyle oniki eşit taksitte ödenir.

Kredi kartı borçları nedeniyle başlatılan takip, hükme göre ilk taksitin ödenmesiyle durur ve son taksitin ödenmesiyle birlikte tüm sonuçlarıyla ortadan kalkar. Bu hükümler, tüketicinin bankaya, kanunun yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı müracaat etmesi halinde uygulanır.

Kredi kartı borçlarına temerrüt faizi uygulanarak icra takibi aşamasına gelen kişiler bankaya itiraz edebilirler. Hakkında henüz kanuni takip başlatılmamış olan tüketiciler kanunun yayımı tarihinden itibaren 30 gün içinde bankaya yazılı olarak başvurarak;

Banka tarafından kendilerine ihtar edilen borcun yasanın ilgili hükmüne göre yeniden hesaplanarak ödeme planı çıkarılmasını isteyebilirler. işte bankaya Kredi Kartına Uygulanan Temerrüt Faizine İtiraz etmek üzere verilecek dilekçe örneği

 

………..Bankası Şube  Müdürlüğüne

 

Bankanıza ait …nolu kredi kartı hamiliyim. Ödemelerimin gecikmesi nedeniyle temerrüt faizi uygulanan borcumun; 4822 sayılı Yasa’ nın geçici birinci maddesi gereği anapara borcuma yıllık %50 gecikme faizi uygulanmak suretiyle yeniden hesaplanmasını ve bu borcun 12 eşit taksitte ödenmesi esasına dayalı yeni bir ödeme planı çıkarılmasını rica ederim.

 

İsim, İmza

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ