2017 Dilekçe Kanunu

2017 Dilekçe Kanunu

Dilekçe Kanunu nedir?

Anayasa’da daha önceleri yer alan dilekçe kanunu amacı genişletilerek, 3.10.2001 tarihli ve 4709 sayılı Kanunla çıkartılıp ve Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Dilekçe Kanunu; Şahısların kamu ile alakalı konularda bilgi edinmesi, istek ve şikayetlerde bulunması amacıyla uygulamaya konuldu.

Toplum ile devletin daha iyi entegre olması, bağların güçlendirilmesi ve toplumun beklentilerine hukuksal eşitlik, hak ve özgürlükler sınırlarında iletişim aracı oldu.

Toplum odaklı bu uygulama ile kurumlar aynı zamanda denetlenmiş olmaktadır.

Bir Başvuru Esnasında Dilekçe Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler.

Dilekçenin işleme alınması için usul ve esas yönünden sorun olmamalıdır.

Dilekçe İlgili Makam Adı, Açık Adresi yazılarak başlanmalı

İçerik sade ne kısa cümlelerden anlaşılabilecek dilde yazılmalıdır.

Tarih imza ve dilekçe sahibinin adı soyadı, mesleği ve imzası olmalıdır

İletişim bilgilerinin eksiksiz olması gerekmektedir Açık adres, telefon gibi

Daha sonra dilekçe elden ya da posta yolu ile gönderilmelidir.

Dilekçe Kanunu’nun Olumsuz Uygulamaları

Amaç her ne kadar pozitif olarak yeni bir uygulama getirse de toplumun gözünde maalesef bir Kanun olmasına rağmen ve uygulanmadığı durumlarda cezai yaptırım gerektirmesine rağmen kurumlarca gerekli hassasiyetin gösterilmediği, dilekçelere süresinde cevap verilmediği hatta cevaplanmadığı gözlendi. Bu durumlarda vatandaş dilekçe hakkını öncelikle önemsedi fakat uygulamalardaki aksaklıklar çare olmaktan çok sorun olmaya başlayınca bu hakkını kullanmamaya başladı.

Dilekçeye cevap zorunlu mudur?

Usul ve esas yönünden gönderilen dilekçe ilgili kuruma teslim edildiğinde kurum tarafından kendi kayıt defterlerine kim tarafından teslim alındığı, teslim tarihi konusu ve sayısı ile kaydedilir. Vatandaşa da aynı içerikleri kapsayan alındı belgesi verilir. O andan itibaren 30 gün içerisinde mahiyeti devlet sırrı kapsamında gizlilik arz etmiyor ve yargı mercilerine gönderilmemiş ise cevaplandırılmak zorundadır. Şayet zaman yetmeyip istenilen bilgi ve belge hala temin aşamasında ise, dilekçe sahibine bu 30 günlük süre içerisinde tamamlanmadığına dair bilgi amaçlı yazı gönderilerek bir 30 günlük süre daha beklenir.

Dilekçe hakkı her vatandaş tarafından kullanılabilen demokratik bir haktır. En geç 60 gün içerisinde sonuçlandırılmalıdır. Zamanı içerisinde cevaplanmayan dilekçelerden sorumlu ilgili kişi hakkında 657 sayılı Kanun çerçevesinde disiplin cezası uygulanmaktadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ