4/B’lilerin, yanlış kesilen prim kesintisi talep dilekçesi

4/B’lilerin, yanlış kesilen prim kesintisi talep dilekçesi

657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi olarak çalışanlardan yapılan ve haksız olduğu kabul edilen sigorta prim kesintilerinin iadesi talep edilebilir mi? Yanlış kesilen prim kesintisinin iadesi için ne yapmak gerekmektedir? 4/B sözleşmeli çalışan personele yapılan ek ödemeden yıllardır yapılan sigorta prim kesintisi ile ilgili Adalet Bakanlığı tarafından yapılan sorgulama sonrasında haksız olarak prim kesintisi yapıldığı ortay çıkmıştır. Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığının Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ve de Maliye Bakanlığına durumu iletmesi sonrasında, yıllardır önemli bir yanlış yapıldığı anlaşılmıştır. Maliye Bakanlığı SGK’nın sözleşmeliye ek ödemeden sigorta prim kesintisi yapmasının yanlış olduğu görüşündedir.

Adalet Bakanlığı vatandaştan yoğun sorular gelmesiyle bu hususu SGK ve Maliye Bakanlığına yöneltiyor.

5510 sayılı Kanunun 80. maddesindeki genel düzenlemeye göre SGK, sözleşmeliye verilen ek ödemelerden prim kesintisi yapılmasının yerinde olduğu görüşünü bildiriyor.

Maliye Bakanlığı ise 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesinde yer alan; “Bu ödeme tutarı damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.” hükmü gereğince prim kesintisi yapılmasının yanlış olduğunu belirtmiştir.

Adalet Bakanlığı, illere bildiri göndererek özel kanun-genel kanun bağlamında Maliye Bakanlığının görüşünün esas alınması gerektiğini bildirmiştir. Tıklayınız.

Yıllarca sözleşmeli personele yapılan ek ödemeden % 14 oranında sigorta primi kesintisi yapılan sözleşmeli personel bu genelgeyi dikkate alarak çalıştıkları kurumlarına bir dilekçe ile başvurarak bundan sonra ek ödemelerinden kesinti yapılmamasını ve daha önce yapılan kesintilerinde iadesini talep edebilirler.

Nasıl Talep Edilmeli?

Örnek olarak verilen başvuru dilekçesi doldurularak iade talebi belirtilir. Dilekçeyi en yakın disiplin amirine usulüne uygun olarak vermek gerekir. Yetkili olmayan disiplin amirleri başvuruyu bir üst makamına ileterek çözüm isteyebilirler. Eğer üst makamlar dava açma süreleri içerisinde iadeyi yaparsa sorun ortadan kalkar. Ama iade yapılmaz ise tek tek dava açılması gerekmektedir. Bu ise kamunun boş yere bir dava masrafı ödemesine neden olacağı için, yetkili kurumların ödemelerin geri verilmesine yönelik bir açıklama yapması gerekmektedir.

 ÖRNEK DİLEKÇE

……………………………….GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

………………………………..BAŞKANLIĞINA

…………………………………BAKANLIĞINA

Konu: Mevzuata aykırı yapılan sigorta kesintisi

…/../…… tarihinden itibaren kurumunuzda ……..sicil numarası ile sözleşmeli personel olarak çalışıyorum. Tarafıma yapılan ek ödemeden yıllarca % 14 oranında sigorta prim kesintisinin mevzuata aykırı olarak yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayım.

Bu konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından Adalet Bakanlığına verilen görüş doğrultusunda tarafıma yapılan ek ödemelerden yapılan sigorta prim kesintilerinin bundan sonra yapılmaması ile daha önce yapılan kesintilerin de tarafıma ödenmesini arz ederim.

Adı Soyadı İmza

Ekler: Maliye Bakanlığı görüşü

Adres:

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. ADNNAN dedi ki:

    geri alan yokmu madem yanlış kesilmiş faizi ile birlikte taraflarımıza ödenmesi gerekiyor. neden biz talepte bulunuyormuşuz. kimden ne kesildiği belli

BİR YORUM YAZ