Aidatın Ödenmemesi Dilekçe Örneği

Aidatın Ödenmemesi Dilekçe Örneği

 Dilekçe Nasıl Yazılır?Aidatın Ödenmemesi Durumunda nasıl işlem yapılır? 

Bir hizmet karşılığı sürekli ve düzenli ödenen para, kesenek olan aidat, apartmanlarda, sitelerde, plazalarda bulunan evler ve işyerleri içinde toplanır. Yönetim tarafından belirlenen miktarlarda her ay düzenli olarak aidat toplanarak genel giderler karşılanır. Apartman veya işyerlerinde ortak alanlar için yapılan masraflar, temizlik ücretleri, varsa kapıcı ücreti aidatlarla ödenir. Ancak çeşitli nedenlerle aidat ücretini ödemekten imtina eden kiracı ya da malsahibine noter kanalıyla ihtarname gönderilen yasal işlem başlatılır. Aidatı ödemekten kaçınan kişiler Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca belirtilen aidatlarını ödemekle mükelleftir.

Şifahen yapılan uyarılardan sonuç alınmayınca durum yargıya taşınmak zorunda kalınır.

 

Aidatın Ödenmemesi Dilekçesi

 

NOTERLİĞİNE

KEŞİDECİ :

VEKİLLERİ :

MUHATAP :

K O N U :

A Ç I K L A M A :

1- Sayın muhatap, yukarıda adresiniz olarak belirtilen yerde ikamet etmektesiniz …… yılı aidat bedeli aylık ……… YTL’dır …… yılına ait, ………, ………… ve ………… ayları olmak üzere toplam …… YTL ödenmemiş aidat borcunuz bulunmaktadır

2- Genel Kurul toplantısında, Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca ödenmeyen aidat borçlarına aylık % 10 gecikme faizi uygulanmasına; aidat borcunu ödemeyen kat malikleri hakkında icra takibine geçilmesi hususunda yöneticiye yetki verilmesine karar verilmiştir

3- Sayın muhatap, işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ……… YTL aidat borcunuzu % 10 gecikme faizi ile birlikte olmak üzere ……… YTL olarak ödemenizi, aksi takdirde aleyhinizde icra takibine geçileceğini ve Kat Mülkiyeti Kanundan doğan sair hakların kullanılacağını, bu uğurda yapılacak her türlü masraf ve avukatlık ücretinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz

Sayın Noter; üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının ise tarafımıza verilmesini talep ederiz

Saygılarımızla,

Keşideci Vekili

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ