Bağımsız bölümün diğer maliklere devri istemi dilekçe örneği

Bağımsız bölümün diğer maliklere devri istemi dilekçe örneği

bagimsiz-bolum-nedirApartmanlarda kat malikleri arasında çeşitli nedenlerle itilaflar çıkabilir. Bu nedenlerden biriside apartmanın ortak kullanım alanı olan bağımsız bölümün kullanım haklarıyla ilgilidir. Sitede veya apartmanda bağımsız bölüm, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş yerlerde ana gayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olan bölümlerine denir. Bu bölümlerin her biri kat mülkiyeti kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilen konut, dükkan, mağaza gibi bölümleridir. Bağımsız bölüm yer, sahibi, müteahhit veya başka birisinin üzerine ise bir dilekçe ile Sulh Hukuk Mahkemesine başvurularak diğer maliklere devri talep edilmelidir. Aşağıda bu konuda yazılan örnek dilekçe yer almaktadır.

KONYA SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACILAR                : 1. ……………………..

                                                 2. ……………….                                          

ADRES                              : ………………………

DAVALI                          : …………………..

ADRES                              : …………………………


KONU
                             : Davalıya ait bağımsız bölümün, diğer kat maliklerine devredilmesi talebimizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

Davalı ile yukarıda adres kısmında belirtildiği gibi, …….. Sitesi’nde kat maliki sıfatıyla ikamet etmekteyiz. Davalı dair her bir kat malikinin arsa payı 1/20′dir.

Davalı, bir süredir kendisine ait bulunan 12 numaralı bağımsız bölümü kullanmaktadır. Davalının bu tutumunu ısrarlı biçimde sürdürmesi, diğer kat malikleri olarak bizleri tedirgin etmektedir. Bu durumu sonlandırmak için davalıya yapılan sözlü ve noter kanalıyla gönderilen yazılı ihtarlar da sonuçsuz kalmıştır.

Tüm bu nedenlerle de, davalıya ait bağımsız bölümün, diğer kat malikleri olan bizlere devredilmesi için işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER KMK ve ilgili mevzuat

DELİLLER Tapu kaydı, ihtarname, site yönetim planı, kat malikleri kurulu karar defterleri, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık.

NETİCE ve TALEP

Yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı:

1) Davalıya ait 12 numaralı bağımsız bölümün, dava tarihindeki değeri kendisine ödenmek kaydıyla ve arsa payları oranında davacı kat maliklerine devredilmeisine,

2) Yargılama harç ve giderlerinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim…/../…..

Davacı     
…………………

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ