Beraat talep dilekçe örneği

Beraat talep dilekçe örneği

kanun-disi-tutuklanma-nedeni-ile-tazminat-talebi-dilekcesi-1Sitemizde sizlere kolaylık olması açısından çeşitli dilekçe örneklerini yayınlamaya devam ediyoruz. Resmi yazışmalarda kullanılan dilekçeler taleplerin ve şikayetlerin net bir dille ifade edildiği evraklardır. Herhangi bir suçtan ceza alarak tutuklu bulunan kişiler beraat taleplerini ilgili kurumlara dilekçe ile iletirler. Resmi makamlar dilekçe ile yapılan başvurulara değerlendirmek durumundadır.

Bu dilekçelere sadece kişisel bilgilerinizi ekleyerek imzalayıp ilgili makama ulaştırmanız yeterlidir.  Dilekçe ile ilgili yasal sorumluluk dilekçeyi veren kişiye aittir.

BERAAT TALEP ÖRNEĞİ

…………. …ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,

DOSYA NO :

BEYANDA BULUNAN SANIK :

SANIK  VEKİLİ :

BEYANLARIMIZ :

1. Müvekkilim şirket aleyhine mahkemenizde 1567 s.k.3/b-c m.lerine muhalefetten dolayı dava açılmıştır.

2. Müvekkilim şirket daha önce …………i’ de yerleşik iken ekte sunduğumuz Ticaret Sicili Gazetesi örneğinden de görüleceği üzere ……. tarihinden itibaren yukarıda bildirdiğimiz …….. adresinde ikamet etmeye başlamıştır.

3. Müvekkil şirket …….. ‘da yerleşik bir firmadan meyve suyu konsantresi ithal etmiş ve bu ithalatla ilgili olarak ……………. Şubesinden …………… ….. anılan firmaya havale edilmiştir. Bu akreditif havalesine bağlı olarak toplam ……………. lık fiili ithalat yapılmış bakiye …………… lık kısım ise ……… sayılı tebliğin 31/a m. uyarınca  ……… Kayseri Şubesi. tarafından terkin edilerek hesap kapatılmıştır. Bu husus gerek İçel Kambiyo Müdürlüğü ve gerekse …………….. Şubesinin cevabi yazıları ile sabittir.

4. Müvekkilim şirket yetkilileri süresi içerisinde akreditif karşılığı ithalatı gerçekleştirmiş, fakat ithalat belgelerini süresi içerisinde ilgili makamlara vermeyi  unutmuştur. Bu fiilleri 1567 s.k.3 /b ve c maddelerini ihlal eder nitelikte değildir. Bu nedenle üzerilerine atılı suçu işlememişlerdir.

5. Ayrıca 91/32-5 s. tebliğin değişik 30.m. gereğince Kambiyo Müdürlüğü tarafından müvekkilime tebliğ edilmesi gereken ve müvekkilime işlemlerini tamamlaması için …… gün süre veren ihtarname müvekkilime tebliğ edilmemiştir. Bu ihtar müvekkilime tebliğ edilmiş olsaydı müvekkilim bu ihtarda belirtilen süre içerisinde ,yapmış olduğu ithalata ilişkin belgeleri yetkili makamlara ibraz edebilirdi. Kambiyo Müdürlüğü tarafından yerine getirilmesi gereken bu husus ………… Cd. ………. gün ……….. sayılı ve ……… gün …….. sayılı kararlarından da açıkça görüleceği üzere suçun oluşumunda önemli bir unsurdur. Suçu oluşturan bu unsur da olayımızda bulunmadığından müsned suç oluşmamış olup müvekkilimin beraatine karar verilmelidir.

6. 1567 S.K. 3-b maddesinde açıkça “Kararda tayin edilen sürede bu işlemden doğan alacağını yurda getirmeyenler için ceza tayin edileceği” yazılıdır. Müvekkilim akreditif hesabı karşılığı alacağı olan meyve suyu konsantrelerini süresi içerisinde yurda getirmiştir. Bu hususu İçel Kambiyo Müdürlüğünün ………. tarih 589 sayı ile müzekkerenize verilen cevabi yazısıyla belgelemiştir. Dolayısı ile müvekkilimin ülkeye her hangi bir döviz kaybı söz konusu değildir. Bu nedenle de üzerine atılı suçun unsurları oluşmamış olup beraati gerekir.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda belirttiğimiz hususlar nazara alınarak tahkikatın genişletilmesine ve müvekkilimin beraatine karar verilmesini dilerim.

……/……/…..…

Sanık Vekili

Av. .

EK:

1.)    Onanmış vekaletname örneği.


Bir önceki yazımız olan Yarın hangi illerde okullar tatil! başlıklı makalemizde 13 aralık kar tatili olan iller, Hangi İllerde Okullar Tatil ve tatil olan okullar hakkında bilgiler verilmektedir.


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ