Eski hale getirme istemi dilekçe örneği

Eski hale getirme istemi dilekçe örneği

dilekceSitemizde sizlere ışık tutacak örnek dilekçeler yayınlamaya devam ediyoruz. Bu dilekçelere sadece kişisel bilgilerinizi ekleyerek imzalayıp ilgili makama ulaştırmanız yeterlidir. Dilekçe davanın görüldüğü mahkemeye teslim edilecektir. Dilekçe ile ilgili yasal sorumluluk dilekçeyi veren kişiye aittir.

Madde 95- (1) Elde olmayan sebeplerle, kanunda belirtilen veya hakimin kesin olarak belirlediği süre içinde bir işlemi yapamayan kimse, eski hale getirme talebinde bulunabilir.

(2) Süresinde yapılamayan işlemle ulaşılmak istenen aynı sonuca, eski hale getirme dışında, başka bir hukuki yoldan ulaşılabiliyorsa, eski hale getirme talebinde bulunulamaz.

Örnek eski hale getirme istemi dilekçesi          

 

                              ………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO :
DOSYA KARAR NO: ………../……….

ESKİ HALE GETİRME
TALEBİNDE BULUNAN
VE İTİRAZ EDEN
SANIK : ……………………. …………………………
Adres: ……………………………………..

DAVACI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)
Adres: …………………………………….

KONU : Eski Hale Getirme Talebidir.

SUÇ : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma

AÇIKLAMALAR :

1. ……..Sulh Ceza Mahkemesinin E. …./….., K. …./….. sayılı kararı ile verilen adli para cezası ile hükmün infazı için ……… Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kararın infazı ile ilgili tebligat Tarafıma…/…./…… tarihinde tebliğ edilmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 50/6. maddesine göre, 30 gün içinde yaptırımın gereği yerine getirmem istenmiştir. Bu süre …/…./…… tarihinde dolacaktır. Süre dolmadan rahatsızlanmam nedeni ile.
2. Ekte (EK.1) sunduğum Benim Kızılay Tıp Merkezi …….. Şube Başkanlığından almış olduğum …/…./…… gün ve …… sayılı sağlık raporu ile 17 (on yedi) günlük yatak istirahatı verilmiştir. Sağlık raporunun süresi…/…./…… tarihinde sona ermiştir. Söz konusu olan para cezası Benim tarafımdan…/…./…… tarihinde Maliye Bakanlığı ……… Vergi Dairesine ekte (EK.2) sunduğumu belgeden de anlaşılacağı üzere ödemiş bulunmaktayım.
3. Normal süresi içinde benim rahatsızlığım nedeni ile ödeme yapamadığım için istirahatim sona erdikten hemen sonra mahkemenize müracaat ederek Ceza Muhakemeleri Kanununun 42. maddesi gereğince eski hale getirme isteminde bulunuyorum. Şayet bu istem kabul edilmez ise, bu karara itiraz ediyor, Sulh Ceza Mahkemesi kararının Asliye Ceza Mahkemesi tarafından incelenmesini istiyorum.
TALEP SONUCU : Yukarıda arz ettiğimiz sebeplerle, benim yatak istirahatlı olmam nedeni ile yükümlülüğümü yerine getiremediğimden eski hale getirme talebimin kabulüne, itirazımın kabul edilerek verilen cezanın kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Eski Hale Getrime Talebinde Bulunan
Adı ve Soyadı
İmza


Bir önceki yazımız olan Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı- AKEV başlıklı makalemizde AKEV, AKEV burs başvurusu ve AKEV burs şartları hakkında bilgiler verilmektedir.


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ