Haksız Rekabet Teşkil Eden İşlem ve Eylemlere Son Verilmesi dilekçesi

Haksız Rekabet Teşkil Eden İşlem ve Eylemlere Son Verilmesi dilekçesi

dilekce-ornegiKurumlar, firmalar markalar arasında rekabet olması yapılan işin eylemin daha titizlikle ve kaliteli olması için daha çok gayret gösterilmesine neden olur. Ancak bu rekabetin yasal sınırlar içerisinde olması gerekmektedir. Bir şirkete ait tescilli ve tanınmış marka başka bir şirket tarafından kullanılamaz. Eğer haksız rekabet edecek şekilde yasa dışı şekilde kullanılıyorsa da suç teşkil edeceği için bu eyleme son verilmesi için dava açılması söz konusu olabilir. Türk Ticaret Kanunu’nun 56 maddesinde, “aldatıcı hareket veya iyi niyet kurallarına aykırı sair suretlerle iktisadi rekabetin her türlü suistimali” haksız rekabet olarak tanımlanmıştır Yine 57 maddenin 5 fıkrasında, “başkasının emtiası, iş ve mahsulleri, faaliyeti veya ticaret işletmesiyle iltibas yaratan başkasının haklı olarak kullandığı ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma vasıtalarını kullanma” iyi niyet kurallarına aykırı ve haksız rekabet olarak tanımlanmıştır. Bu kapsama giren suçları şikayet etmek için noter kanalıyla dilekçe ve ihtarname gönderilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki dilekçe örneğini kişi, kurum bilgilerinizle değiştirerek noterden tastik ettirilerek işlem başlatabilirsiniz.

Haksız Rekabet Teşkil Eden İşlem ve Eylemlere Son Verilmesi dilekçe örneği

Haksız Rekabet Teşkil Eden İşlemlere son verilmesi dilekçesi nasıl yazılır

 

…………….NOTERLİĞİ’NE
…………

KEŞİDECİ :
VEKİLLERİ :
MUHATAP :
KONU : Haksız rekabet teşkil eden işlem ve eylemlere son verilmesi
A Ç I K L A M A :
1- Sayın muhatap, — markası müvekkil şirkete ait tescilli ve tanınmış markadır Yani kırk yılı aşkın süredir—- markası, müvekkil şirketin ticari varlığına ait olarak gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında tanınmış markadır
2- Müvekkilin ticari iş ve ilişki içinde olduğu firmalar ve genel olarak müşteri çevresinden gelen bilgiler doğrultusunda yapılan araştırma sonucu müvekkil firma ile aynı alanda ticari faaliyet yaptığımız, — ibaresini marka ve firma adı olarak kullandığınız, basılı evraklarınızda; kartvizitinizde, ambalajlarınızda ve hatta mamullere yapıştırdığımız marka etiketinde — kelimelerini kısaltılmış firma adı olarak kullandığınız tespit edilmiştir
3- — ibaresi, müvekkil şirkete ait tescilli ve uzun süredir tanınmış-meşhur olan —- markası ve şirketin ticaret unvanı konusunda iltibas yaratacak niteliktedir Müvekkilin müşteri çevresinde —- ibaresi — olarak algılanmaktadır. 
4— ibaresinin şirket unvanı ve marka gibi kullanılması, haksız rekabet teşkil etmekte ve müvekkil şirkete zarar vermektedir Başkalarının emek ve masraf yapmak suretiyle elde ettiği haklı şöhreti kullanmak ve bu benzerlikten yararlanmak serbest rekabet ilkelerine aykırı, haksız, zarar verici ve hukuken yasaklanmış bir durumdur
Sayın muhatap, işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 10 (on) gün içinde haksız rekabet teşkil edecek tüm davranışlarınıza son vermenizi, Ticaret Siciline kayıtlı da olsa — ibaresinin şirket unvanından çıkarılmasını, — ile iltibas oluşuturacak — ibaresinin başka hiçbir surette de kullanılmamasını, aksi halde aleyhinizde haksız rekabetin tespiti ve meni ile maddi ve manevi tazminat davaları açılacağını, bu ibarenin kullanıldığı belge ve mallar konusunda hukuki ve cezai yaptırımlarını talep edileceği, bu uğurda yapılacak tüm masraflar ile avukatlık ücretinin tarafınıza ait olacağı ihtar olunur.
Sayın Noter, üç nüshadan ibaret bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını ve tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının da tarafımıza verilmesini talep ederiz. 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ