Emekli Maaşına Yapılan Haczin Kaldırılması Dilekçesi Örneği

Emekli Maaşına Yapılan Haczin Kaldırılması Dilekçesi Örneği

dilekce-ornegiÇalışanların herhangi bir kuruma borcu olduğu takdirde açılan dava sonucunda maaşına haciz konuluyor. Kişinin özel sektörde ya da devlette çalışması arasında bir fark gözetilmeden her iki çalışanın da maaşına haciz konulabilir. Borçlunun düzenli bir işi ve maaşı varsa maaşının ¼ oranı hacze konu edilebilir. Maaşından her ay bu oran kesilerek borcu tahsil edilebilir. Ancak SGK- Bağ- Kur emekli maaşlarına haciz konması için borçlunun rızası olması gerekmektedir. Emekli kişinin emeklilik maaşı Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları haricinde haczedilememektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu sadece kendi alacaklarına ve nafaka için emekli maaşına haciz koyabilir. 

İcra daireleri bankalara yazı göndererek, borçlu emeklinin izni olmadan emekli maaşına haciz konmayacağını belirtmiştir. Borçlu emeklinin izni olmadan maaş haczi suç oluşmaktadır. Emekli kişi bu durumda icrayı koyanlar hakkında şikayette bulunabilir.

Memur emeklileri için aynı durum geçerli değildir. Memur emeklileri mevzuatında emekli maaşlarının haciz edilemeyeceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Bundan dolayı memur emeklilerin maaşlarına haciz konulabilmektedir.

İşçi emeklilerinin maaşındaki haczi kaldırabilmesi için İcra Müdürlüğü’nün bağlı olduğu İcra Hukuk Mahkemesi’ne şikayet davası dilekçesi vermesi gerekmektedir. Alınacak karar ile haczi kaldırabilir. Herhangi bir nedenle emekli maaşına konulan haczin kaldırılması için kuruma dilekçe ile başvurarak itiraz edilmelidir.

Önemli Not: SSK ve Bağkur Emekli maaşları yasa hükmü gereği haciz edilemez. Haciz işlemini uygulayan “İCRA MÜDÜRÜ” hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

Emekli Maaşına Yapılan Haczin Kaldırılması için dilekçe nasıl yazılır? 

T.C.

………….. (    ) İCRA HUKUK HAKİMLİĞİNE

 

Dosya No : ………. / …….

 

İTİRAZ EDEN

DAVACI(BORÇLU)        :

ADRESİ                              :

 

KARŞI TARAF

ALACAKLI                       :

VEKİLİ                              :

ADRESİ                              :

 

KONU                                 :5510 Sayılı SGK Kanunu 93.Maddesi hükmü gereğince,

1-)Emeklimaaşımdaki haczin durdurulmasını,

2-) Şimdiye kadar yapılmışolan kesintilerin tarafıma geri iade edilmesine, karar verilmesine dair talebimizden ibarettir.

 

İZAHAT                             : 1-)Alacaklı ………. bankası vekili tarafından ……. Kurumundan aldığım emeklimaaşıma haciz konmuştur.

2-)Alacaklı ……… Bankanın şimdiye kadar emekli maaşımdan yaptığı kesintilerile …………………………………………….  TL. kesinti tahakkuk etmiştir.

3-)SSK ve BAĞKURdan emekli olan kişilerin emekli maaşlarına 5510 sayılı SGK kanunu 93. Maddesive 5838 sayılı kanunun ilgili maddesi hükmünce haciz konulamaz.

4-)İcra müdürlüğününe ……….. tarihinde yaptığım müracaatıma rağmen maaşımdanhaczin kaldırılmadığı ve kesintilerin halen devam ettiğinden bahisle iş budilekçeyi yeniden mahkemenize ze verme zarureti doğmuştur.

HUKUKİSEBEPLER      :5510 Sayılı yasanın 93 md. si ve 5838 Sayılı yasanın ilgili maddesi ileve sair    mevzuat.

SÜBUT SEBEPLERİ       : İcra dosyası, dilekçe ve ispata yarar her türlüdelil.

NETİCE-İTALEP          :Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerden ötürü ;

1-) Emekli maaşımdaki haczindurdurulmasına/iptaline,

2-) Emekli maaşımdan şimdiyekadar yapılmış olan tüm kesintilerin toplamına, mevduat hesaplarına uygulananyasal en yüksek değişken faizin eklenerek toplamının tarafıma iade edilmesine,

3-) Tüm yargılamagiderlerinin davalıdan tahmiline,

Karar verilmesini saygılarımla arz ve talepederim. … / .. / 201..

 

İTİRAZ EDEN DAVACI

(BORÇLU)

(Adı, Soyadı ve İmza)

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. Tahsin çaylı dedi ki:

    emekliyim aslında maaşını aldığın yerden başka yerden hiç kredi kullanmıycaksın para veren yerler insanın parmağinı kaptırsın diye hazırlanmış tuzakllar ben üç bin üç bin beş altı sefer kredi kullandım 25 bin civarında memekli maaşımdan kesiliyordu kartımın limitini 500 liradan 6600 e çıkarmışlar üç senedir emekli maaşımdan hiç para alamıyorum bu z b şube müdürü tamamını kesiyor yaşlılığımdan istifade edip iyi niyetimi kötüye kullanan eski şehir mahmudiye şube müdüründen şikayetçiyim ne demek emeklinin maaşının hepsini bloke adı altında kesiyor böyle bir kanunumuz böyle kişilere imkan vermez kanunlarımızı çiğneyip mağdur edenden böyle kişilerin t c ziraat bankasının yüz karalarını aralarında barınmasına izin verilmesinden dolayı z bankasının yanından bile geçmek istemiyor insan sayın yetkililer böyle beceriksiz kişileri aranızda barındırıp ta vatandaşlarımızın son kuruşuna kadar alan kişileri kapınıza temizlikçi dahi almayın böyle kişilerin vatandaşlara ziraat bankasını bir öcü gibi tanıtan sahte yüzlerle altın adınızı bakır etmeyin saygılarımla üç senedir emekli maaşımın tamamını kesen kişinin neresi müdür direk vatandaşın eziyet makinesi

  2. Tahsin çaylı dedi ki:

    bunları belki yetkili birileri okurda vatandaşın ne durumlarda kaldıklarını anlarlar iyi niyetli yetkililerde böyle eziyet makinelerini cezasız bırakmazlar param yok ki avukat tutayım uğraşayım zaten üç senedir bir lira olsun alamıyorum bloke adı altında emekli maaşımın tamamını kesen t c Eskişehir ziraat bankası mahmudiye şubesi eziyet makinesinden ALLA rızası için böyle birilerini aramızdan çıkaralım cennet vatanımızı cehennem yapmaya
    çalışan kişiler cezasız kalmasınlar doğruluktan ayrılmayan kişilere Allah ım yardımcı olsun kötüleride emellerine ulaştırmasın Rabim

BİR YORUM YAZ