İcranın Kaldırılması (Depozito Olarak verilen Senet Nedeniyle İcra)

İcranın Kaldırılması (Depozito Olarak verilen Senet Nedeniyle İcra)

dilekce-ornegiBorçlu ile alacaklılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar çözümlenmediğinde, sonunda mahkemeye taşınıyor. Borcunu ödeyemeyen borçlu alacaklının talebi üzerine icra yolu ile borcunu ödemesi talep edilir. İcra, borçlunun taşınmaz varlıklarına el konarak borcun karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır. Türkiye’de 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanunu ile düzenlene hukuk dalında ,lamlı ve ilamsız takip olmak üzere iki çeşit borç takibi yapılmaktadır.

İcra hukuku anlamında, borçlunun borcunun devlet zoruyla ödetilmesi için başlatılan takip işlemleri olarak tanımlanır. Alacaklı alacağını tahsil edemediğinde iki farklı takip yolundan birini seçebilir. İlamlı takipte, önce mahkemeye başvurularak bir ilam alınıp bu doğrultuda takip yolu izlenir. İlamsız takipte ise, alacaklının mahkeme ilamı olmadan doğrudan yetkili icra dairesine başvurarak borçlu için ödeme emri çıkarttırır. Bu yönteme haciz yoluyla takip de denmektedir. Bir kişiye, firmaya depozito olarak senet verildiğinde de bu bedelin zamanında ödenmesi taahhüt edilmiş olur. Ödenmediği takdirde kişi veya kurumun borçluyu icraya verme hakkı doğmuş olur. İşte söz konusu bu icranın kaldırılması için mahkemeye altta yer alan örnek dilekçe ile itiraz edilebilirsiniz.

 Depozito Olarak verilen Senet Nedeniyle icranın Kaldırılması işlemleri nasıl yapılır?

….. MAHKEMESİNE

 

                                                                                                                       ANKARA

 

                                                                                   İhtiyatiTedbir Taleplidir

 

 

DAVACI                         :…….

 

VEKİLLERİ                     :…….

 

DAVALI                          :…….

 

KONU                            :……. lık  senet nedeniyle   davalıya borçluolmadığımızın tespiti ve icraya konan bu senedin icra takibinin dava sonuçlanıncayakadar teminat karşılığı tedbir yoluyla durdurulması talebimiz hk.

 

AÇIKLAMALAR              :Müvekkilimiz…….. …….. davalının ……. adresindeki taşınmazını ……. başlangıçtarihli yazılı kira kontratı ile bir yıllığına kiralamıştır. Bu sürenin sonundatarafların yeniden anlaşması sonucu ../../…. başlangıç tarihli yeni bir kirakontratı imzalanmıştır.

 

Ekte sunduğumuz kira kontratının hususişartlarının 4 nolu bendinden de anlaşılacağı üzere müvekkilimiz davalıya   depozito olarak ……. tutarında senetvermiştir.

 

Müvekkilimiz söz konusu taşınmazı ../../….tarihinde davalının bilgisi dahilinde tahliye edip anahtarı davalıya teslimetmiştir.

 

Ancak davalı müvekkilimizin taşınmazı tahliyeetmesine ve hiçbir borcu bulunmamasına rağmen müvekkilimizden depozito olarakalmış bulunduğu ……..-TL tutarındaki senedi iade etmemiş ve kötü niyetliolarak …… İcra Müdürlüğünün ../…. E. Sayılı dosyası ile müvekkilimizaleyhine icra takibi başlatmış ve müvekkilimizin mağduriyetine neden olmuştur.

 

Müvekkilimizin davalıya böyle bir borcu yoktur.Bu senet kira kontratından da anlaşılacağı üzere davalıya depozito olarakverilmiştir.

 

H. NEDENLER                :HUMK.,  İİK., BK. Ve İlgili Mevzuat

 

DELİLLER                      :

Kira Kontratı, ….. İcra Müdürlüğünün ../…. E. Sayılı Dosyası, Yasal ve TakdiriDiğer Deliller vs.

 

İSTEM SONUCU             :Arzedilen nedenlerle icra takibine konan senet nedeniyle davalıya ………..-TLborçlu olmadığımızın tespitine, dava sonuçlanıncaya kadar icra takibinindurdurulması konusunda  ihtiyati tedbirkararı verilmesine,  davalı kötüniyetli  hareket ederek müvekkilimizinmağduriyetine neden olduğundan % 40 tan az olmamak üzere kötü niyet tazminatınahükmedilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 SayılıAvukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşıtaraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesinisaygılarımızla arz ve talep ederiz. …….

 

DAVACIVEKİLİ

                                                                                                               …….

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ