İcraya verilmiş borca itiraz için dilekçe

İcraya verilmiş borca itiraz için dilekçe

dilekçeBorçlunun borcunu normal süresinde ödemediği durumlarda alacaklılar çeşitli yollarla devlet kanalıyla ödetilmesi için işlem başlatırlar. Alacağını alamayan bir alacaklı ilamlı ve ilamsız takip olmak üzere iki farklı takip yolundan birini seçerek bu işlemleri başlatır. İlamlı takipte, önce mahkemeden bir ilam alınarak takip yolu izlenir. İlamsız takipte ise, alacaklının elinde herhangi bir mahkeme ilamı olmadan doğrudan yetkili icra dairesine başvurarak borcunu ödemeyen borçlu için ödeme emri çıkartılmasını talep edebilir. Bu duruma adi haciz yoluyla takip de denmektedir. Borçlu kişinin de bu durumda itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Alacaklı kişi Yetkiye İtiraz, Borca İtiraz, İmzaya İtiraz edebilir. Borçlu 7 gün içinde itiraz ederse takip kendiliğinden durur. Borçlunun itirazında haklı olup olmaması önemli değildir.

İcraya verilmiş borca itiraz dilekçesi nasıl yazılır?

 

İSTANBULİCRA (HUKUK)MAHKEMESİNE

(Durdurma Taleplidir)

 

Borca itiraz eden

Davacı                            :

Davalı Alacaklı              : 

İcra dairesi ve Dosya no :         …. İcra Müdürlüğünün 20./…. sayılıdosyası

Dava konusu                  : Kambiyo takibine ve borca itiraz

 

Açıklamalar                  :1- Kambiyo senetlerine mahsus ödeme emrini 12.04.2007tarihinde aldım. Süresinde Mahkemenize itiraz ediyorum.

2-Bilindiği üzere bononun (senedin) asli unsurlarından birisi tanzim tarihidir veuygulamada imzanın üzerinde yazar. Bu tarihin bulunmadığı belgeler, senetniteliğini taşımamakta olup, kombiyo takibine konu edilemez.

3-Bu nedenle takibe konu senet senet hükmünde olmadığından takibin ve ödemeemrinin iptalini talep etmem gerekmiştir. Alacaklı görünenin hakkımda işlemyapmaması için takibin gerektiğinde bir miktar teminat yatırmam karşılığındadurdurulmasını talep ediyorum.

 

Sonuç ve İstem               : Yukarıda açıklanan nedenlerle öncelikle takibindurdurulmasını, kmbiyo senedine dayanmayan takibin ve ödeme emrinin iptalini,haksiz takip nedeniyle alacaklı görünenin bana %40 tazminat ödemesine kararverilmesini arz ederim.

 

Davacı Adı Soyadı

                                                                                                                            (İmza)

Not: Bu dilekçe 2 suret hazırlanmalı

– 2 adet davetiye ve bunları posta pulları eklenmelidir.

– Adliye veznesine davanın harcı yatırılmalıdır

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ