İİK 150C Şerhinin Kaldırılması İçin Müzekkere

İİK 150C Şerhinin Kaldırılması İçin Müzekkere

dilekce-ornegiİcra ve İflas Kanunu (İİK) 150. maddenin C maddesine göre “İcra memuru, ipoteğin paraya çevrilmesi hakkındaki takibin başladığını tapu idaresine haber vermeye mecburdur. Tapu memuru, keyfiyeti taşınmazın siciline şerh verir. Taşınmazı bu şerh tarihinden sonra iktisap edenlere icra veya ödeme emri tebliğ olunmaz”  Borçlu kişi alacaklı olanların taşınmaz mallarına şerh koydurarak, satılmasını engelleyebilir. Üzerinde tapu şerhi olan gayrimenkullar satılamaz. Bu nedenle tapu sahibi bu şerhin kaldırılması için İcra Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapmak durumundadır.

İşte örnek  İİK 150C uyarında Şerhinin Kaldırılması İçin Müzekkere

T.C.

İSTANBUL

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

    SAYI:

 

                                                TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                                 İSTANBUL

İLGİ:(a). Müdürlüğümüzün  ../../.. tarih ve 2009/..-E  yazısı

  1. 1-) Alacaklı ……. Vekili Av………… tarafından ipotek borçlusu …… aleyhine icra takibi yaptığı  Müdürlüğümüz 2009/..- Esas nolu icra takip dosyasından yazılan ilgi (a) müzekkere ile müdürlüğünüzce , Borçlu ………. adına kayıtlı aşağıda bilgileri yazılı olan gayrimenkul üzerine İİKm.150/C şerhi konulmuştu.
  2. 2-) Alacaklı vekilinin talebi üzerine İİK.m.150/C şerhinin  kaldırılmasına karar verilmiştir.
  3. 3-) Borçlu ……. adına kayıtlı aşağıdaki gayrimenkul üzerindeki İİK.m.150/C şerhinin kaldırılarak  müdürlüğümüze  bilgi  verilmesi  rica  olunur.  ../../..    

 

ADI-SOYADI-İLİ-İLÇESİ-  MEVKİİ         –  PAFTA –  ADA   – PARSEL-YÜZÖLÇÜMÜ

 

……            – ……………..       –  .         –            –     ..   –  …… m2

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ