İsim Tashihi – Adın Değiştirilmesi Dilekçesi

İsim Tashihi – Adın Değiştirilmesi Dilekçesi

dilekceİsim insanların birbirinden ayrılmaları için kullanılan kelimedir. Ancak isimler büyükler tarafından takıldığı için bazı durumlarda çeşitli sebeplerle değiştirilmek istenir. Bu işlem için mahkemeye bir dilekçe ile beraber dava açmak gereklidir. Bu davayı açabilmek için mahkemenin kabul edeceği şartlar oluşmalıdır. Şartlar makul olarak görülürse davanız kabul edilir, aksi halde reddedilir. İsim Tashihi için aranan şartlar;

-Kulağa hoş gelmeyen, telaffuzu zor, küçültücü veya alay konusu olabilecek bir anlam ifade etmesi,

-Resmi isminden çok değiştirmek istediği isimle çevresinde tanınması gibi.

Dava,başta tanık olmak üzere her türlü delil ile ispat edilir.

Bu şartlardan biri olmalı ki hakim, ismin günlük hayatta size sorun çıkarttığı konusunda ikna olmalıdır.
Ad/soyadı kişide derin psikolojik çöküntü yaratıyorsada isin tahsisi istenebilir. Ancak normal bir isimse sadece bu gerekçe ile değiştirme isteminizi, şahitler ve/veya psikiyatr rapor ve şahitliği ile desteklemelisiniz; ancak isim değişikliği onayı, kesin değildir, bunlarla hakimi ikna etmeniz gerekecektir.

Mahkemede tanıklar ve her türlü delil ile sorun ispat edilir. İsim tahsisi için Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurulur. Kişinin ikamet ettiği veya Nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki mahkemelere dava açılmalıdır. İsmin değiştirilmesine ilişkin Mahkemede lehinize karar verildikten sonra, karar ulusal bir gazete de ilan edilerek resmiyet kazanır.
İSTANBUL (        ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE
İsim Tashihi Talebinde Bulunan
Davacı                                                 : M………….. B… (TC No: ……………………………)
                                                            ………………………………………………………..
Davalı                                                  : ……………….. Nüfus İdaresi Müdürlüğü
Konu                                                    : Haklı neden sebebiyle isim tashihi talebinden ibarettir.
Açıklamalar                                          :
1.     Davacı her ne kadar nüfus kayıtlarında “Meliha” ismiyle kayıtlı olsa bile ailesi ve yakın arkadaş çevresi ve hatta çalıştığı işyerindeki çevresinde bile “Melisa” ismiyle bilinmekte ve tanınmaktadır. Nüfus memuru kayıt ederken bir harfi yanlış yazdığı için isim nüfusa Meliha olarak geçmiştir. (Delil: Vukuatlı Nüfus Kaydı Belgesi)
2.     Bu durum kayıtlar ile özel hayatında ve iş hayatında karışıklığa neden olmaktadır.
3.     Meri Hukuka göre ismin tashihinin haklı sebeplere dayanılması gerekmektedir. Dolayısıyla resmi kayıtlardaki ismimden çok değiştirmek istediğim “Melisa” ismiyle bilindiğim ve tanındığım sübuttur. (Delil: Tanık Beyanları)
4.     Bu sübut sebep ve MK. 27. Maddesi hükmü gerekçesiyle ismin tashihi istenmektedir.
5.     İşbu nedenle nüfus kayıtlarında “Meliha” olarak geçen ismimin “Melisa” olarak değiştirilmesi için Sayın Mahkemenize başvurmak zorunlu hale gelmiştir.
Hukuki Sebepler                                   : MK. NK. HUMK ve diğer ilgili mevzuat.
Hukuki Deliller                                      : Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve bilcümle kanuni deliller.
Sonuç ve Talep                              : Açıkladığımız sebeplerle; nüfusta “Melisa” ismiyle kayıtlı olan davacının adının “Melisa …….” olarak değiştirilmesini ve bu ad değişikliğinin davacının nüfus kayıtlarına teşmiline karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. …../…./2013
İsim Tashihi Talebinde Bulunan
(Davacı)
…………
Eki                   : 1. Vukuatlı nüfus kaydı belgesi.
2. Sabıka Kaydı belgesi.
Tanıklar          :
1-) …………………. (TC No: ………) (Adres: …………………………………………………………………………..)
2-) …………………. (TC No: ………) (Adres: …………………………………………………………………………..)
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ