İtiraz Dilekçe Örnekleri

İtiraz Dilekçe Örnekleri

dilekce-ornegiİtiraz Dilekçe Örnekleri

Bir düşünce veya kararı kabul etmeyerek karşı çıkma durumuna itiraz denir. Hakkınızda verilen bir karara itiraz edebileceğiniz gibi, adınıza kesilen bir cezaya, borç takibine, icra davasına, bir faturaya da itiraz edebilirsiniz. Hakkınızda itiraza yol açan eylemi yapan kişiye, kuruma dilekçe ile itiraz ettiğinizi bildirerek yeniden değerlendirilmesini isteyebilirsiniz. En çok itiraz edilen konuların başında borca itiraz geliyor. Hakkınızda açılan bir dava, icra takibini “Borca itiraz dilekçesi” ile durdurmak mümkündür. Yüksek gelen bir fatura için İtiraz Dilekçesi yazarak yeniden değerlendirme talep edebilirsiniz.

Örnek İtiraz Dilekçeleri

Borca İtiraz Dilekçesi

ANKARA İCRA (HUKUK)MAHKEMESİNE

(Durdurma Taleplidir)

 

Borca itiraz eden

Davacı                            :

Davalı Alacaklı              : 

İcra dairesi ve Dosya no :         …. İcra Müdürlüğünün 20./…. sayılıdosyası

Dava konusu                  : Kambiyo takibine ve borca itiraz

 

Açıklamalar                  :1- Kambiyo senetlerine mahsus ödeme emrini 12.04.2007tarihinde aldım. Süresinde Mahkemenize itiraz ediyorum.

2-Bilindiği üzere bononun (senedin) asli unsurlarından birisi tanzim tarihidir veuygulamada imzanın üzerinde yazar. Bu tarihin bulunmadığı belgeler, senetniteliğini taşımamakta olup, kombiyo takibine konu edilemez.

3-Bu nedenle takibe konu senet senet hükmünde olmadığından takibin ve ödemeemrinin iptalini talep etmem gerekmiştir. Alacaklı görünenin hakkımda işlemyapmaması için takibin gerektiğinde bir miktar teminat yatırmam karşılığındadurdurulmasını talep ediyorum.

 

Sonuç ve İstem               : Yukarıda açıklanan nedenlerle öncelikle takibin durdurulmasını, kambiyo senedine dayanmayan takibin ve ödeme emrinin iptalini,haksiz takip nedeniyle alacaklı görünenin bana %40 tazminat ödemesine karar verilmesini arz ederim.

Davacı Adı Soyadı

                                                                                                                            (İmza)

Kredi Kartı Yıllık Ücret İadesi Dilekçesi

…………….. Bankası Genel Müdürlüğü’ne,

Konu :Kredi kart yıllık ücreti hk.

…………….. nolu kredi kart hamiliyim.

…../……./2013 son ödeme tarihli Hesap Bildirim Cetvelinde yer alan …….. , … TL. tutarlı kredi kart yıllık üyelik ücreti talebiniz haksız olup Hesap Bildirim cetveline itiraz ediyorum.

Talep edilen ….. , …. TL kredi kart yıllık üyelik ücretinin bir sonraki hesap bildirim cetvelindeki tutardan mahsubunu dilerim.

Adı, Soyadı
İmza

Ders Notuna İtiraz Dilekçesi

…….. ÜNİVERSİTESİ
…….. MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNEYüksekokulunuz ………………..…….Bölümü………………..…….numaralı öğrencisiyim. ……..……tarihinde ….……….sınavı yapılan ………. kodlu ……………. derse ait sınav kağıdımın gözden geçirilerek sınav notunda maddi hata bulunup bulunmadığının tespiti için gereğini arz ederim.

 

 

../../20İmza

Adı-Soyadı

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ