Kira İhtar Dilekçesi

Kira İhtar Dilekçesi

kira-sozlesme-dilekcesi-1Kira İhtar Dilekçesi nasıl yazılır?

Gayrimenkul sahibi kiracısının kira bedelini ödememesi halinde, kiracıya ihtar dilekçesi gönderir. Kiralayanın gönderdiği ihtar dilekçesi noter tarafından onaylanmalıdır. Noter tarafından hazırlanan temerrüt ihtarnamesi kiracıya gönderilir. Bu adımla yasal işlem başlatılmış olur. Kiracı muaccel olan kira bedelini altı ay ve ya daha fazla süreli kira sözleşmelerinde otuz günlük; daha az süreli sözleşmelerde altı günlük süre içinde ihtarname tebliğine rağmen ödemezse temerrüde düşmüş olur. Buna göre, kiraya veren, muaccel kira bedelini ödemeyen kiracısına bir ihtarda bulunacak ve bu ihtarla hem ödeme için 30 günlük süreyi bildirecek, hem de süre sonunda sözleşmeyi feshedeceğini açıkça belirtecektir. Ayrıca ödenmeyen kira miktarının da ihtarda belirtilmesi gerekir. Kiracı, verilen sürenin sonunda kira borcunu öderse, sorun yoktur. Kiralayan ihtarnamede fazla kira talep etse dahi, kiracı ihtilafsız kira bedelini 30 günlük süre içinde ödemek zorundadır. Aksi halde temerrüde düşer. Dava 30 günlük sürenin sonunda açılabilir. Kira süresinin sonunu beklemeye gerek yoktur. Aşağıda yer alan örnek dilekçeyi kişisel bilgilerinizle doldurup noterden işlem yapabilirsiniz.

 

 

İHTARNAME
 
İHTAR EDEN    : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)
VEKİLİ   : Avukat Adı ve Soyadı
 Adres 
KARŞI TARAF   : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)
 Adres 
KONU    : Kira bedelinin ödenmesi ihtarı
AÇIKLAMALAR   :
1- Yukarıda isminiz altında açık adresi yazılı bulunan müvekkilimize ait taşınmazda …/…/… tarihli yazılı kira mukavelesi gereği aylık … TL kira bedeli ile kiracı olarak oturmaktasınız.
2- Her ayın …ile ….  arasında Bankaya yatırmanız gereken … TL  kira bedelini bu güne kadar yatırmamış bulunmaktasınız. 
3- … TL kira bedelini ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ödemeniz, ödemediğiniz takdirde Borçlar Kanunu 260. maddesi gereğince hakkınızda alacak ve tahliye davası açacağımızı yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririz. 
SONUÇ VE İSTEM : İş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren otuz gün içinde … TL kira bedelini ödemeniz, ödemediğiniz taktirde hakkınızda temerrüt nedeniyle tahliye ve alacak davası açacağımızı ihtaren bildiririz.
 
İhtar Eden Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
Sayın Noter; 
Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim. …/…/…
 
İhtar Eden Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ