Kira Sözleşme Dilekçesi

Kira Sözleşme Dilekçesi

kira-sozlesmesiKira Sözleşme Dilekçesi nasıl yazılır?

Kira Kiracı Dilekçe Örnekleri

Kira sözleşmesi, kiralanacak olan daire veya işyerinin mülk sahibi ile kiracısı arasında yapılan anlaşmayı gösteren belgedir. Sözleşmede, kiralayan ve kiracıya ilişkin bilgiler bulunmalıdır. Kiralama işlemi ile ilgili detaylar da sözleşmede yer alır. Örneğin bir daire kiralamak isteyen kiracı nasıl sözleşme yapmalıdır?

Kira sözleşmesinde daireye, kiracıya ve daire sahibine; kiralama işlemi ile ilgili bilgilere yer verilmesi gerekiyor. Temel bilgilerin yanı sıra özel detayların da yazılmasıyla kiralama sürecinde olası problemler engellenebilir.

Kira sözleşmesinde dikkat edilecek hususlar

– Kiraya konu olan gayrimenkulün daire veya işyeri olduğunun belirtilmesi ve bulunduğu il yazılmalıdır.

– Kira sözleşmesine mutlaka pul yapıştırılmalı ve kontratın imzalandığı tarih belirtilerek taraflarca imzalanmalıdır.

– Sözleşme imzalama aşamasında ödenen depozito miktarı kontratta tarih belirtilerek yazılmalıdır.

– Demirbaşlar varsa belirtilmelidir.

– Kiralama işleminde kefil isteğe bağlıdır. Kefil olması halinde kefil ile ilgili bilgilerin de sözleşmede yer alması gerekiyor.

– Mümkünse daire kira sözleşmesi, noter huzurunda imzalanmalıdır.

Kira sözleşmesi hazırlandığında kira sözleşmesi damga vergisi ödenmesi gerekmektedir. Bu verginin kiracı ve ev sahibi tarafından ödenmesi gerekiyor.

Kira Sözleşme Dilekçesi örneği yaz

…………….NOTERLİĞİNE
………

KEŞİDECİ :

VEKİLLERİ :

MUHATAP :

KONU : …/… /… tarihinde başlayacak yeni kira döneminde aylık kiranın
…… TL olarak ödenmesi talebi

AÇIKLAMA :

1- Sayın Muhatap, mülkiyeti müvekkile ait yukarıda adresiniz olarak gösterilen yerdeki mecuru …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesine dayalı olarak kiracı sıfatı ile kullanmaktasınız Aylık kira …… TL’dır

2- Mezkur kira sözleşmesinde kira artışına ilişkin özel bir şart bulunmamaktadır Sözleşmenin imzalandığı tarihe göre içinde bulunduğumuz dönem ikinci kira dönemidir İki yıldır kira artışı yapılmamıştır Taşınmazın konumu ve emsallerine göre yeni kira döneminde aylık kiranın koşullar ve hakkaniyet ölçüsünde artırılması gerekmektedir

Sayın Muhatap, kısaca açıklanan nedenlerle yeni kira döneminde aylık kiranın net …..TL olarak ödenmesini, aksi takdirde kira tespiti için dava açılacağını, bu uğurda yapılacak tüm yargılama giderleri ve vekillik ücretinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederim

Sayın Noter; üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının ise tarafımıza verilmesini talep ederiz

Saygılarımızla,Keşideci Vekili
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ