Mirasın Dağıtılması Dava Dilekçe Örneği

Mirasın Dağıtılması Dava Dilekçe Örneği

dilekçeMiras konuları en sık anlaşmazlığa düşen konuların başında geliyor. Mirasçılar arasında adaletsiz paylaşım olduğunda, anlaşmazlık çıktığında ya da miras hakkının paylaşılması talebinde mirasçılık belgesi için Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılır. Herhangi bir mirasçının bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk mahkemesinde bu dava açılabilir.

Miras bırakanının mirasçılarından biri iseniz veya miras bırakanın mirasçılık belgesini almak için Mahkemeden aldığınız bir yetki belgeniz varsa dava açma hakkınız doğar.

Bu durumda bir dilekçe ile Adliyeye giderek görevli hâkime dilekçenizi ulaştırmalısınız. Nüfus Müdürlüğü’nden mirasçılığa esas vukuatlı nüfus kayıt örneğini alarak dilekçenize eklemelisiniz. Bu işlemlerden sonra dilekçenizle Mahkeme veznesine harç ve masrafları yatırarak, makbuz ve dilekçenizi gönderilen mahkemenin kalemine tevdi etmelisiniz.

Mirasın Dağıtılması Dava Dilekçesi nasıl yazılır?

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

                                                                                              ………………….

 

DAVACI                : Ad soyad TC kimlik adres

 

DAVALI               :   1- ad soyad TC kimlik adres

2- ad soyadTC kimlik adres

3- ad soyadTC kimlik adres

DAVA KONUSU : Ortaklığın giderilmesi

 

OLAYLAR          : Taraflarla ortak murisimiz …….. den kalma İstanbul ili ….. İlçesi ……mahallesi ……., ada ……, parselde kayıtlı ……….. taşınmaza müştereken sahibiz.Davalılarla taşınmazın taksimi konusunda anlaşmazlık yaşıyoruz.

 

Söz konusu taşınmazdaki şüyuun mümkünse aynen taksimi,değilse satılarak ortaklığın giderilmesini talep etmekteyiz.

Bu nedenle işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İlgili mevzuat

 

DELİLLER                   : Tapu kaydı ,veraset ilamı ,keşif ve her türlü delil.

 

SONUÇ VE TALEP      : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere binaen davanın kabulü ile mezkur taşınmazın mümkünse aynen taksimi değilse satışının yapılması suretiyle şüyunun izalesine ve lede edilen paranın ortaklar arasında tapuda gösterilen oranda paylaştırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim…./…/2013

 

 

DAVACI

 

EK:

1-     Kimlikfotokopisi

2-     Tapukaydı sureti

3-     Veraset İlamı

 

 

AD-SOYAD

İMZA

 

 

 

 

Davacı

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ