Ölümün Tespiti

Ölümün Tespiti

dilekce-ornegiÖlümün Tespitinin resmi kanallardan yapılmasını gerektirecek durumlar vardır. Bazı durumlarda ölen kişinin Nüfus Müdürlüğü kayıtlarında sağ görünmesi nedeniyle çeşitli hukuki işler başlatılamaz. Örneğin veraset işlemlerine başlamak için Nüfus Müdürlüğü kayıtlarında yaşıyor görünen bir kişi için Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılarak ölüm raporu,, varsa otopsi raporu ve şahitlerle Nüfus Müdürlüğü tarafından, nüfusta sağ olarak görünen kaydının ölü olarak düzeltilmesi talep edilmektedir. Bu başvuru aşağıdaki örnek dilekçe ile yapılabilir. Tek yapmanız gereken dilekçedeki bilgileri kendi kişisel bilgilerinizle değiştirmek olacaktır. İşte örnek Ölümün Tespiti Dilekçesi

……. …. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

DAVACI VEKİLİ :

DAVALILAR :

ŞİKAYET KONUSU : Müvekkilimin Murisi ……. …………’in ölümünün tespitine karar verilmesi talebinden ibarettir..

OLAYLAR :

1. Müvekkilimin ve diğer davalıların murisleri olan ve …… İli, ………….İlçesi, ….. Cilt, ….. Hane ve …….. Sıra numarasında kayıtlı bulunan …… …….. ………… tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir.
2. Ancak, Muris …….. ……… nüfus kaydında sağ gözükmekte olup ölüm olayı nüfus kaydına işlenmemiştir. Müvekkilimin murisi olan ……. …………’in ölümünü ispatlayan trafik kazası polis tutanakları, hastane kayıtları ve hastane morgundan alınan ölüme ilişkin tutanaklar ekte sunulmuştur.
3. Bu itibarla Muris ……. ……….’in öldüğünün tespiti ile nüfus kaydının düzeltilmesine karar verilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanunun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Medeni Kanunu, Nüfus Kanunu, Tanık Beyanları, Bilirkişi İncelemesi, Trafik Kazası Polis Tutanakları, Hastane kayıtları ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle davamızın kabulü ile, …….. İli, …………. İlçesi, ….. Cilt, … Hane ve ….. Sıra numarasında kayıtlı bulunan ve sağ gözüken muris ……… …………’in nüfus kaydının ölü olarak düzeltilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

…/…/…..
Davacı Vekili
Av. ……. ………..
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Trafik Kazası Polis Tutanakları,
3.) Hastane kayıtları,
4.) Tanık listesi.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ