Temyiz Başvuru Dilekçesi

Temyiz Başvuru Dilekçesi

dava-dilekce-ornegiTemyiz; verilen kararın bir kez de üst mahkeme tarafından incelenmesi demektir. Kişinin mahkeme kararını temyize gönderme hakkı bulunmaktadır. temyize gönderilen davalarda yanlış olan kararların tekrar incelenmesini ve gerekli görülürse değiştirilmesi sağlanır.

Adli yargıda üst mahkeme Yargıtay, idari yargıda ise Danıştay’dır. İdare ve vergi mahkemelerinin bazı kararlarına karşı bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir.

Temyiz Başvurusu Nasıl Yapılır?

Temyize başvurabilmek için yasal süre göz önünde bulundurulur. Bu süre içerisinde mahkemeye bir dilekçe verilerek temyiz talebi yapılır. Bu dilekçe hakkınızda karar veren mahkemeye teslim edilir.

Temyiz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Dilekçede kararı “temyiz ettiğiniz” açıkça ifade edilmelidir. Bu dilekçede, hükmün bozulmasını istemenizin yasal dayanaklarını belirtmeniz zorunludur. Yargılama esnasında oluştuğunu düşündüğünüz hukuka aykırılıklar varsa, sıra numarası vererek açıkça yazmanız gerekir. Temyiz dilekçesi taraf sayısından bir fazla nüsha halinde teslim edilir.

Temyiz Süresi Ne kadardır?
Temyiz süresi mahkemeye göre değişir.
• Ceza Mahkemelerinde kararın öğrenilmesinden (tebliğ veya tefhimden) itibaren 7 gündür.
• Asliye Hukuk Mahkemelerinde (Aile, Ticaret ve Tüketici mahkemeleri) tebliğden itibaren 15 gün,
• Sulh Hukuk Mahkemelerinde tebliğden itibaren 8 gün,
• İcra Hukuk Mahkemelerinde kararın öğrenilmesinden (tebliğ veya tefhimden) itibaren 10 gün,
• İş Mahkemelerinde kararın öğrenilmesinden (tebliğ veya tefhimden) itibaren 8 gündür.
• İdare ve Vergi Mahkemelerinde temyiz süresi tebliğden itibaren 30 gündür.
Bazı mahkemelerde süre hâkim tarafından karar açıklandığında başlarken, bazılarında kararın tebliğ edilmesi ile süre işler. Karar temyiz hakkı olan kimsenin yokluğunda alınmış ise temyiz süresi kararın bu kişiye yazılı olarak bildirilmesinden (tebliğ edilmesinden) itibaren işlemeye başlar. Temyiz süresinde dilekçe vermezseniz temyiz hakkınızdan vazgeçmiş sayılırsınız.

Örnek Temyiz Dilekçesi

YARGITAY …. HUKUK DAİRESİNE

Gönderilmek üzere

…. MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO                        :

TEMYİZ EDEN                    :

VEKİLİ                              :

DAVALI                             :

 

KONU                                    : …Asliye Hukuk Mahkemesinin ……../…. E ve ……/…. K numaralı …./…./….. tarihli kararının temyizen bozulması talebidir.

 

TEMYİZ NEDENLERİ       : Müvekkilim hakkında, asılsız ve hakaret derecesine varan iddialar ileri sürerek, kişilik haklarına hukuka aykırı biçimde yapılan tecavüz sebebiyle , müvekkili manevi zarara uğratan davalılardan  …Asliye  Hukuk Mahkemesi   ile manevi zararın tazmini talep edilmiş fakat mahkemece bu talebimiz tamamen reddedilmiştir.

Dava konusu olayda ileri sürülen asılsız iddialarda müvekkilin adı açık bir şekilde belirtildiği gibi toplanan delillerden de anlaşılacağı üzere tamamen müvekkile karşı işlenen bu fiilden müvekkil ağır bir manevi zarara uğramıştır.Buna karşılık mahkemece talebimiz reddedilmiştir. (…) Yerel mahkemenin usul ve yasaya aykırı olan bu kararının bozulması gerekmektedir.

 

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle yerel mahkemenin verdiği kararın TEMYİZEN BOZULMASINA karar  verilmesini müvekkil adına saygıyla arz ve talep ederim.  …/…/…

 

Temyiz Eden Davacı Vekili

Avukat

 

 

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ