2014 Bursluluk sınavına kimler katılabilir?

2014 Bursluluk sınavına kimler katılabilir?

MEB, her yıl olduğu gibi bu yıl da ailesinin maddi olanakları yetersiz olduğu için okumakta güçlük çeken öğrencilere eğitim bursu vermek üzere sınav düzenleniyor. MEB 2014 yılı Parasız Yatılık ve Bursluluk başvuru kılavuzunu yayınladı.

Kılavuza göre 2014 PYBS sınavına başvurular 17-28 Mart 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru yapmak isteyen öğrencinin velisi, öğrencinin eğitim gördüğü okula başvuru evraklarını teslim etmesi gerekecek.

5, 6, 7, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak PYBS, 22 Haziran 2014 tarihinde saat 10.00’da, MEB YEĞİTEK tarafından yapılacaktır.

Peki öğrencilerin bu bursu hak etmek için sınava katılmalarında hangi şartlar aranıyor? 

2014 yılı PYBS’na girebilmek için; aranan ilk şart maddî imkânların yetersiz olmasıdır. Bunun için ailenin 2013 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2014 Malî Yılı için tespit edilen 6.150,00 TL (altıbinyüzelli TL)’yi geçmemesi gerekir. Ailenin geliri gelir belgesi ile teyit edilecektir. Geliri bu rakamı geçenlerin, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yer alanlar hariç hangi kontenjan grubunda olursa olsun PYBS başvuruları kabul edilmeyecektir.

Bu miktarın belirlenmesinde ailenin 2013 yılı gelir beyanı (Ailede beraber oturup çalışan anne-baba ve diğer bireylerin geliri, kira ve daha başka gelirler) toplamını ailede oturan fertlere bölündüğünde kişi başı yukarıda belirtilen rakamı geçemeyecektir. O nedenle başvuru esnasında öğrenci velisinden bu gelirlerini gösteren belgeler ve ailede oturan kişi sayısını gösteren vukuatlı nüfus örnekleri okul idareleri tarafından istenecek ve başvurular MEB’in e-okul sisteminde onaylanacaktır.

Bursluluğu tercih etmek için; ortaokulların 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile imam hatip ortaokullarının 5 ve 6’ncı sınıflarında öğrenim görüyor olmak veya ortaöğretim okullarının (Liselerin) hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenim görüyor olmak şartı aranmaktadır.

Parasız yatılılığı tercih etmek için; ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak veya ortaöğretim okullarının hazırlık sınıfı hariç; 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenim görüyor olmak şartı aranmaktadır.

Sağlık raporu nedeni hariç olmak üzere sınıf tekrarı olan öğrenciler sınava müracaat edemeyecektir.

PYBS için devlet tarafından “Korunmaya Muhtaç Çocuklara” gerekli kontenjan ayrılmıştır. Bu öğrencilerden; 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren ve yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı kanunlar gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden durumlarını gösterir belge istenecektir.

Korunmaya Muhtaç Çocuklar haricindeki tüm öğrencilerden, sınav başvurusu esnasında “(EK–1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” istenecektir.

Sınavda 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi”, “Nüfus Cüzdanı” veya “Pasaport bulunduracaktır.

2014 yılı bursluluk sınavını kazananlar, önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren üçer aylık dönemlerde yılda dörder kez eğitim bursunu almaya hak kazanmaktadır.  Eğitim bursu 2013 yılı için 415 TL olarak belirlenmiştir. Sınava girecek tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyoruz.  

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Adsız dedi ki:

    Bence 25 soru olmali

BİR YORUM YAZ