TİGEM “görevde yükselme sınavı” duyurusu

TİGEM “görevde yükselme sınavı” duyurusu
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı

SINAV ÜCRETİ

Sınava girecek adayların sınav ücreti TİGEM tarafından yatırılacaktır.

SINAV YERİ

ANKARA

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

Sınav 24 Kasım 2012 cumartesi günü, saat: 10.00’da yapılacaktır.

SINAV UYGULAMASI

Sınavda 100 soruluk çoktan seçmeli(dört seçenekli)A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

Sınav 110 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.

Aday, “Sınav Giriş Belgesi”ni, 19 Kasım 2012 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecektir.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi, , özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınav soru ve cevap anahtarı 26 Kasım 2012 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve internet adresinde yayımlanacaktır.

Aday sınav sonuç bilgisi 13 Aralık 2012 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve internet adresinden yayımlanacaktır.

Sınav binasında sigara içenler hakkında ilgili kanun gereğince işlem yapılacaktır.

SINAVA KATILACAK ÖZÜRLÜ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI

Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında YEĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde aday, TİGEM’e 09 Kasım 2012 tarihine kadar teslim edecektir.

Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

SINAV KONULARI

Görevde yükselme sınavında, sınav soru kitapçığında yer alacak 100 (yüz) sorunun %40’ı ( 40 soru) aşağıda belirtilen konulardan hazırlanacaktır;

A. TC Anayasası (I. Genel Esaslar, II. Temel Hak ve Ödevler, III. Devletin Temel Organları),

B. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ulusal Güvenlik

C. Devlet Teşkilatı İle İlgili Mevzuat

D. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Mevzuat

E. Türkçe, Dilbilgisi ve Yazışmayla İlgili Kurallar

F. Halkla İlişkiler

G. Etik Davranış İlkeleri

Görevde Yükselme Sınavında sorulacak “Görev Alanları ve Atama Yapılacak Görevin Niteliği” ile ilgili konularına ait soruların %60’ı (60 soru) TİGEM tarafından hazırlanacaktır.SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Görevde Yükselme grup numaraları aşağıda tabloda belirtildiği gibidir:

GRUP NU GRUP ADI

1 Şef Yardımcısı

Sınava giren aday için [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanacaktır.

Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şık/şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde

Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’ in “14 üncü maddesinin ikinci paragrafında belirtildiği gibi “ Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.” hükmü gereğince değerlendirilecektir.

İLETİŞİM ve DUYURU

Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi: “Alo 147”

SINAV İTİRAZLARI

Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde TİGEM’e yapabileceklerdir.

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde TİGEM’e yapılacaktır.

Adaylar, itiraz başvurularını YEĞİTEK Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Beşevler/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 10 (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu /sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, aday/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ