İller Bankası Uzman Yardımcısı ve Teknik Uzman Yardımcısı Alacak!

İller Bankası Uzman Yardımcısı ve Teknik Uzman Yardımcısı Alacak!

İller Bankası Uzman Yardımcısı ve Teknik Uzman Yardımcısı Alım İlanıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olarak hizmetlerini yürüten İller Bankası memur alımı yapacağını duyurdu. İller Bankası düzenleyeceği sınavda başarı gösteren adaylar arasından Uzman Yardımcısı ve Teknik Uzman Yardımcısı alınacaktır.

İller Bankası 1933 yılında Kurtuluş Savaşında bozulan ekonomik durumu düzeltmek amacıyla kalkınmayı desteklemek için, şehir ve kasabaların yeniden imar ve inşası konusunda görev ve sorumluluklar üstlenmek üzere, Belediyelerin imar faaliyetlerini finans etmek amacıyla kuruldu. Çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olarak yürütüyor. İller Bankası yerel yönetimlere; proje geliştirmek ve yürütmek, danışmanlık ve teknik hizmet vermek gibi görevleri yürütmek üzere finansman sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl İller Bankası memur alımını yürüten İnsan Kaynakları ile ilgili yönetmelikte değişiklikler yapıldı. İller Bankasına KPSS’siz personel alınacağına dair haberimize buradan ulaşabilirsiniz. Banka şimdi de yeni memur alımı ile ilgili ilan yayımladı. İller Bankası Uzman Yardımcısı Teknik Uzman Yardımcısı almak üzere Giriş Sınavı düzenleyecek.

İller Bankası A.Ş. Uzman Yardımcısı Teknik Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı Duyurusu 

Bankaya giriş sınavı ile Genel Müdürlük ve Yurt içi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere İnşaat, Makine, Elektrik, Elektrik Elektronik, Harita Mühendisliği ve Mimarlık ile İşletme alanlarında Uzman Yardımcısı ve Teknik Uzman Yardımcısı alınacaktır. Yazılı sınav 30 Mart 2013 tarihinde saat 10:00 da (Ankara) Gazi Üniversitesinde yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sınavda başarılı olarak sözlü sınava katılacak adaylar Banka web sayfasında ilan edilerek sözlü sınava davet edilecektir. Sınavla ilgili detaylı bilgi henüz  Bankanın web sayfasında yayınlanmadı. Ancak gün içerisinde detaylar yayımlandığı anda www.ilbank.gov.tr adresinden ve sitemizden sınavla ilgili detayları sizlerle paylaşacağız. İller Bankası iletişim 0312 508 75 17-62 numaralı telefondan edinilebilir.

İller Bankası A.Ş. Uzman Yardımcısı Teknik Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı Şartları ve Başvuru bilgileri 

İLLER BANKASI A.Ş. UZMAN YARDIMCISI VE TEKNİK UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

 

İLLER BANKASI A.Ş. UZMAN YARDIMCISI VE TEKNİK UZMAN YARDIMCISI

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1. GENEL

Bankaya giriş sınavı ile Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Uzman Yardımcısı ve Teknik Uzman Yardımcısı alınacaktır.

2. GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gereklidir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının

· Uzman Yardımcılığı için;

İşletme,

· Teknik Uzman Yardımcılığı için;

İnşaat Mühendisliği,

Makine Mühendisliği,

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

Harita Mühendisliği,

Mimarlık

bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,

c) Yazılı sınava giriş tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak,

ç) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

f) Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak,

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

h) Banka tarafından daha önce açılan Uzman Yardımcılığı veya Teknik Uzman Yardımcılığı giriş sınavlarına bir defadan fazla girmemiş olmak,

ı) Bankaya alınacak Uzman Yardımcıları ve Teknik Uzman Yardımcılarının öğrenim dalları itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir:

ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLARI (GENEL MÜDÜRLÜK)

Birimler/Branşlar İnşaat Müh. Harita Müh. Makina Müh. Elektrik,Elektrik-Elektronik Müh. Mimar İşletme Bölümü Toplam
Genel Müdürlük Toplam 22 2 1 5 10 40
ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLARI (YURT İÇİ HİZMET BİRİMLERİ)
Birimler/Branşlar İnşaat Müh. Harita Müh. Makina Müh. Elektrik,Elektrik-Elektronik Müh. Mimar İşletme Bölümü Toplam
Bursa Bölge Müdürlüğü 1 1 2
Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 1 1 3
Elazığ Bölge Müdürlüğü 1 1 2
Erzurum Bölge Müdürlüğü 2 1 1 4
Eskişehir Bölge Müdürlüğü 1 1
Gaziantep Bölge Müdürlüğü 1 1 2
İstanbul Bölge Müdürlüğü 3 2 5
İzmir Bölge Müdürlüğü 1 1 2
Kastamonu Bölge Müdürlüğü 2 1 1 4
Kayseri Bölge Müdürlüğü 3 1 1 5
Konya Bölge Müdürlüğü 1 1
Samsun Bölge Müdürlüğü 2 2
Sivas Bölge Müdürlüğü 1 1 1 1 4
Trabzon Bölge Müdürlüğü 1 1 1 3
Van Bölge Müdürlüğü 4 1 1 1 1 8
Yurt İçi Hizmet Birimleri Toplam 22 8 5 7 6 48
Genel Toplam 44 8 7 8 11 10 88

Yurt İçi Hizmet Birimlerine atanacak adayların atandıkları yerde en az üç yıl süreyle çalışmaları zorunludur.

Buna göre; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2011 ve 2012 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Uzman Yardımcısı olarak istihdam edilecek İşletme mezunları için KPSS29, Teknik Uzman Yardımcısı olarak istihdam edileceklerde ise KPSS1 puan türlerindenyetmiş (70) ve üzeri puan almak kaydıyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ayrılan kontenjanın beş (5) katı aday arasına girmek, (Öğrenim dalları itibariyle Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır.)

i) İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinin birinden ilan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde KPDS’den 50 puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak veya ÖSYM tarafından 2011 ve 2012 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) yabancı dil test sınavından en az 30 doğru cevap sayısına sahip olmak,

3. BAŞVURULAR

a) Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu’nu 05.03.2013–20.03.2013 tarihleri arasında Bankanın web sayfasından ( www.ilbank.gov.tr ) doldurup JPEG formatındaki fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir.

b) Adaylar müracaatlarını gerçekleştirdikten sonra aynı sitede yer alan “Başvuru Kontrol” tuşunu kullanarak başvurularının Banka tarafından sağlıklı olarak kayıt edilip edilmediğini kontrol edeceklerdir.

c) Adaylar giriş yaptıkları İş Talep Formunun çıktısını alıp imzalayarak 4.maddede (Başvuru Belgeleri) belirtilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim edecekler veya “İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:21 06053 Opera/ANKARA” adresine posta ile (iadeli taahhütlü) göndereceklerdir.

ç) 20.03.2013 Çarşamba günü mesai saati bitiminden (Saat 17:30) sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurularda, başvuru için istenilen belgelerin İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması gereklidir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar ile bu belgelerde kazıntı, silinti ve bunun gibi tahrifatlar tespit edilen adaylar sınava katılamazlar.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

d) Adaylar Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinden sadece birisi için başvuruda bulunacaklardır.

e) Bankaca yapılan değerlendirme sonucu aranan şartları taşıyan adaylardan, en yüksek KPSS puanını alandan başlayarak Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimleri için alınacak olan ve ayrı ayrı belirtilen sayının beş (5) katı kadar aday giriş sınavına alınmak üzere Bankanın web sayfasında ilan edilir.

4. BAŞVURU BELGELERİ

Giriş sınavına başvuru, Bankanın web sayfasında doldurulan İş Talep Formunun çıktısı ve aşağıda istenilen;

a) Nüfus cüzdanının fotokopisi

b) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi, eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin fotokopisi, bu ilanda yer alan bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar da denklik belgesinin fotokopisini teslim etmek zorundadır.

c) KPSS sonuç belgesi ile 2 nci maddenin (i) bendinde belirtilen asgari yabancı dil düzeyini gösterir belge

ç) Son 6 ay içinde çekilmiş bir (1) adet vesikalık fotoğrafı

ile birlikte yapılır.

5. SINAV TARİHİ VE YERİ

a) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar 26.03.2013 – 29.03.2013 tarihleri arasında “Sınav Giriş Belgesi”ni “gazisem.gazi.edu.tr” adresinden alacaktır.

Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır. Adaylar sınavda, sınav giriş belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden birini ibraz etmek zorundadırlar.

b) Yazılı sınav 30.03.2013 tarihinde Ankara/Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi dersliklerinde yapılacak olup, ayrıca sınav yeri Sınav Giriş Belgesinde de belirtilecek ve Banka web sayfasında yayınlanacaktır.

c) Sözlü sınav Atatürk Bulvarı No:21 Opera/ANKARA adresinde yapılacak olup, sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçları ile birlikte Banka web sayfasında ilan edilecektir

6. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sınav, yazılı (test) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

Yazılı sınavda adaylara başvurdukları öğrenim dalları ile ilgili temel bilgiler ve mesleki sorular sorulacaktır. Yazılı sınav yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az yetmiş (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır. Yazılı sınavı kazananlar Bankanın web sayfasında yayınlanacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar, sözlü sınava katılamazlar.

Sözlü sınavda adayların; mesleki konulara hâkimiyeti ile kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi özellikleri değerlendirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak gerekir.

7. KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

Yazılı ve sözlü sınav notunun toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilen puan esas alınarak, her bir alan için en yüksek puandan başlanarak Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimleri itibariyle başarı sıralaması yapılır. Ancak yapılan sıralama sonunda eşitlik olması halinde sırasıyla yazılı notu yüksek olana, yabancı dil puanı yüksek olana ve mezuniyet sonrası eğitim durumu yüksek olana öncelik verilir. Eşitliğin bozulmaması halinde adaylar arasında kura çekilir.

Sınavda başarılı olanların isimleri, başarı sıralamasına göre, her bir alan için öngörülen sayıda asil aday ve asil adayın yarısı kadar yedek aday ile atama için gerekli belgeler Bankanın web sayfasında ilan edilir.

Yapılan sınav sonucunda, Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimleri için belirlenen sayıdan daha az sayıda adayın sınavı kazanması durumunda, sınav kurulu kararı ile aradaki eksiklik aynı branştan olmak kaydıyla istemleri halinde sınavı kazanan diğer adaylardan tamamlanabilir.

Giriş sınavını kazanan uzman yardımcısı ve teknik uzman yardımcısı adaylarının atanmaları için, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 15 günlük süre içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına atama için gerekli belgeler ile birlikte başvurmaları gereklidir. 15 günlük süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın başvuruda bulunmayanların atama işlemi yapılmaz. Ancak bu süre, adayın belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olması ve mazeretin Bankaca kabul edilmesi halinde 15 gün daha uzatılabilir. Bu durumda, süresinde başvurmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılır.

8. BİLGİ

Bu ilanda hüküm bulunmayan hallerde “İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetmeliği” ve “İller Bankası A.Ş. Teknik Uzman Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı Giriş ve Yeterlik Sınavları İle Teknik Uzmanlığa ve Uzmanlığa Atanma, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönerge” hükümleri uygulanır.

Adaylar sınav sırasında hesap makinesi kullanabilir. Ancak üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren hesap makineleri ile databank gibi özel donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır.

Sınavda başarılı olan adaylar Bankada; 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir.

Başvurular 06.03.2013 tarihinde alınmaya başlayacaktır.


Bir önceki yazımız olan Makro Marketleri İş Başvurusu-2015 başlıklı makalemizde Makro Market Ankara İş Başvurusu, Makro Market Eleman Alımı ve Makro Market İş Başvuru formu hakkında bilgiler verilmektedir.


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ