Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu uzmanlık sınavı ilanı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu uzmanlık sınavı ilanı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda görevlendirilmek üzere uzmanlar alınacaktır. sınava tabi tutularak alınan uzmanlar BTK’nın açık bulunan kadrolarında görevlendirilecektir. Uzmanlık Sınavı 13 Ekim 2012 tarihinde yapılacaktır. Ancak sınav ücreti BTK tarafından yatırılacaktır. sınava özür durumunu beyan eden adaylar da katılabilir. Sınavda 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirme yapılacak olup, 70 (yetmiş) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. İlgilenenlere duyurulur.

SINAVIN ADI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Uzmanlık Sınavı

SINAV ÜCRETİ

Sınav ücreti, 01 Ekim 2012 tarihinde YEĞĠTEK Döner Sermaye İşletmesinin T.C Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA şubesinin TR770 001 000 799 055 005 375 001 numaralı protokollü sınav gelirleri hesabına, BTK tarafından yatırılacaktır. Adaylar ayrıca ücret ödemeyeceklerdir.

SINAV BAŞVURUSU

Sınava girecek aday listesi 12 Eylül 2012 tarihinde BTK tarafından hazırlanarak YEĞİTEK’e teslim edilecektir.

SINAV YERİ

ANKARA

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

13 Ekim 2012, Cumartesi günü, Saat: 10.00

SINAV UYGULAMASI

Sınav 90 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır. Sınavda 50 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

Adaylar, sınav giriş belgesini 08 Ekim 2012 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr, adresinden alacaklardır.

Adaylar, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile sınava gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınav soru ve cevap anahtarı 15 Ekim 2012 tarihinde BTK tarafından www.btk.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Adaylar sınav sonuçlarını 02 Kasım 2012 tarihinden sonra http://www.meb.gov.tr ve www.btk.gov.tr internet adreslerinden öğreneceklerdir.

Adaylar sınavın yapıldığı binada ve sınav esnasında sigara içmeyecekler, içenler hakkında 4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.

SINAVA KATILACAK ÖZÜRLÜ ADAYLAR

Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında YEĞĠTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde aday bağlı bulunduğu kuruma (BTK’ya ) teslim edecektir.

Aday tarafından elektronik başvuru ekranından “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucukların işaretlenmesi gerekmektedir. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır. Sınavla ilgili yapılacak duyurularda bu husus belirtilecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme grup numaraları aşağıda tabloda belirtildiği gibidir.

Değerlendirme işlemi; adaylara ait doğru cevaplar ile “Puanlama Tablosu” nda belirtilen değerler dikkate alınarak 100 (yüz) puan üzerinden yapılacak olup, 70 (yetmiş) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınavda her doğru ce vap 2 (iki) puan olarak değerlendirilecektir. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye b u soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

İLETİŞİM ve DUYURU

Sınavla ilgili bilgilendirmeler www.btk.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Adaylar MEB İletişim Merkezi” Alo 147” telefonundan da yararlanabileceklerdir.

SINAV İTİRAZLARI

Adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarının 15 Ekim 2012 tarihinde BTK tarafından www.btk.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde BTK’ ya yapabileceklerdir. Adaylar, sınav uygulamasına iliĢkin itiraz başvurularını YEĞĠTEK Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası şubesi Beşevler /ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Ģubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 10 TL (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, en geç 10 (on) gün içerisinde BTK’ ya yapabileceklerdir. İtirazlar BTK tarafından YEĞĠTEK’e bildirilecektir.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınav uygulamasına ve sonuçlara ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde YEĞĠTEK tarafından incelenip sonuçlandırılarak BTK’ya bildirilecektir. YEĞĠTEK gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.

Sorulara ilişkin itirazları ise BTK inceleyip sonuçlandıracaktır. itirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara BTK tarafından bildirilecektir.

BaĢvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz baĢvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dıĢında idari sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi makbuzu ile baĢvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir.

Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumunu öğrenebilir.


Bir önceki yazımız olan Vodafone Aboneleri Şikayet ve Hat Sorunları Çözme başlıklı makalemizde Faturalı Hat, Vodafon Şikayet Hattı ve Vodafon Şikayetleri hakkında bilgiler verilmektedir.


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ