İş Arama İzni Nedir?

İş Arama İzni Nedir?

İş arama izni nasıl kullanılır? İş aramak için kimden izin alınır? İş arayanların en merak ettikleri konuların başında “İş arama izni” geliyor. Hatta birçok çalışan bu tür bir izin hakları olduğundan bile habersiz. O nedenle işverenden bu izin hakkını istemiyor bile. Oysa İş Kanunu çalışanlara İş arama izni hakkı tanıyor. O halde iş arama izin hakkı ile ilgili detayları sıralayalım.

İş Kanununa Göre İş Arama İzni Nasıl Kullanılır? 

Hali hazırda çalıştığı işi olmasına rağmen işyerinden, çalışma şartlarından veya aldığı maaştan memnun olmadığı için daha iyi şartlarda çalışmak için işten ayrılmak isteyen işçiler için 4857 sayılı İş Kanununda iş arama izni hakkı verilmiştir. İş arama izni işçinin işten ayrıldıktan sonra yeni iş aradığı süreçte işsiz kalmaması ve sıkıntıya düşmemesi için verilen bir haktır. İşçinin yeni iş bulması suretiyle mağdur olmaması için iş kanununun sağladığı bir haktır.

İş arama izni nedir?

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 27’nci maddesinde, işverenin bildirim süreleri içinde işçiye yeni bir iş bulması için, gerekli olan iş arama iznini iş saatlerinde vermesi gerektiği açıkça belirtilmiştir. İşveren İş arama izni kullanan işçiden ücret kesintisi yapamaz. İş Kanununa göre iş sözleşmesinin fesih bildirim süresinin işlediği sırada işverenin işçiye iş arama izni verme yükümlülüğü bulunmaktadır. İş arama izni günde iki saatten az olamaz. Ancak isteyen işçi iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi bu durumu işverene bildirmek zorundadır. Toplu iş arama kullanım hakkını da işten ayrılacağı günden evvelki günlerde kullanır. Örneğin isteyenler günlük iki saat yerine işten ayrılmadan önceki sürede tüm gün iş arama izni kullanabilirsiniz. İşveren bu sürede ücretinizi de kesemez.

ihbar-suresiİş arama izni ihbar süresi içinde kullandırılır. İhbar Süresi işçinin işyerinde çalıştığı süre ile orantılı olarak değişir. İşten ayrılmakiçin hem işverenin hem de işçinin birbirine önceden işten ayrılacağını ya da işten çıkartılacağını söylemesi gereken süreyi ifade eder.

İhbar tazminatı hakkındaki bilgiler İş Kanunu 17’nci maddesinde belirtilmiştir. İş sözleşmeleri;

  • İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, 
  • İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, 
  • İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
  • İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır. Belirtilen süreler azami olup, işçi ve işveren arasında yapılan sözleşmeler ile artırılabilir. 

İşçi ya da işveren bildirim süresine uymazsa diğer tarafa bu süre kadar tazminat ödemekle yükümlüdür. İşveren bildirim süresinin ücretini peşin öderse iş akdi tüm hukuki sonuçları ile sona erdiğinden iş arama izni istenemez.

İş Arama İzninin Hesaplanması 

Örneğin işçi üç yıldan fazla süre ile işyerinde çalışıyorsa asgari ihbar süresi sekiz haftadır. Buna göre bu süre içerisinde iş arama iznini kullanabilir. Sekiz hafta içerisinde çalışılan günlerde her gün iki saat iş arama izni hakkı vardır. Haftada 6 gün çalışılıyorsa 6*2=12 saat, toplamda 12*8=96 saat iş arama izni vardır. İşçinin günlük çalışma süresinin 7.5 saat olduğunu kabul edersek 96 : 7.5= şeklinde hesaplanır. Buna göre işçi iş arama iznini 13 gün olarak kullanacak ve bu sürede işe gelmeyecektir. Günden artakalan yarım saatlik (30 dakika) kısmı da çalıştığı günlerde iş saatleri içerisinde kullanacaktır.

İstifa eden işçinin iş arama izin hakkı olur mu? 

Yeni iş arama izni, sözleşmenin kim tarafından feshedildiğine bakılmaksızın belirsiz süreli iş sözleşmelerinde bildirim süresi içinde kullanılmak üzere işçiye tanınmış bir haktır. Bu durumda istifa eden işçinin de günlük 2 saat iş arama izni hakkı vardır.

İşveren İş Aramak İzni Vermezse Ne Olur? 

İşverenin işçiye yeni iş arama iznini vermemesi veya eksik kullandırması halinde, o sürenin ücreti işçiye ödenir. “İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, (yani iş arama izni ücret almaya engel değildir) çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.” şeklinde kurala yer verilmiştir. Yeni iş arama izni, ihbar önelinin içerisinde işçiye tanınmış bir hak, işveren için ise kanundan doğan bir yükümlülüktür.

 


Bir önceki yazımız olan Makro Marketleri İş Başvurusu-2015 başlıklı makalemizde Makro Market Ankara İş Başvurusu, Makro Market Eleman Alımı ve Makro Market İş Başvuru formu hakkında bilgiler verilmektedir.


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ