Kira Beyannamesi Verecek Olanlar Dikkat!

Kira Beyannamesi Verecek Olanlar Dikkat!

kira-geliri2012 yılı kira gelirlerinin 1 Marttan itibaren,  beyan edilmesi gerekiyor. Kira beyanname verme süresi 25 Mart’ta sona eriyor. Bu nedenle kira geliri olan vatandaşların son günlere kalmadan, mart ayının birinci ve ikinci haftasında beyanda bulunması gerekiyor. Hürriyet gazetesi köşe yazarı Şükrü Kızılot bugün köşesinde kira beyannamesi hakkında bilinmesi gerekenlere yer veriyor.

Hangi Yöntemi Seçmeli 

Kira gelirleri götürü gider yöntemi ve gerçek gider yöntemi olmak üzere iki şekilde beyan edilir. Kira beyannamesi verirken hangi yöntemin tercih edileceği çok önemlidir. Götürü gider yöntemini seçerseniz, “iki yıl” bu yöntemden dönemezsiniz. Bu nedenle hangisinin daha avantajlı olduğunu öğrenip, tercihinizi ona göre yapın.

Götürü Yöntem Yüzde 25 Gider Demek

Götürü gider, 1 lira masrafınız olmasa bile, yıllık kiranın (istisna sonrası), yüzde 25’ini düşebilmeniz anlamına geliyor.

Götürü Gider Yöntemini Seçen İki Yıl Dönemiyor 

Kira geliri elde eden vatandaşların “götürü veya gerçek gider” yöntemlerinden birini seçerken, dikkat etmeleri gereken “ince bir nokta” var.

O da şu; götürü gider yöntemini seçenler iki yıl süre ile bu yöntemi uygulamak zorundalar.

Götürü gider uygulamasında, yıllık konut kira gelirinizden;

1- Önce 3.000 TL istisna düşüyorsunuz (Ticari, zirai veya mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, örneğin esnaf, tüccar, doktor, avukat istisnadan yararlanamıyor. Bunun yanı sıra ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının tutarı 88 bin lirayı aşanlar da istisnadan yararlanamıyor).

Konutlara İstisna Var 

Konut olarak kiraya verilen gayrimenkuller için 3.000 TL’lik istisna uygulaması bulunuyor. Bu durum işyeri kiralamaları için geçerli değil.

2- Sonra da kalan tutarın yüzde 25’ini “götürü gider” olarak düşüyorsunuz.

3- İstisna+götürü gider toplamı, yılık kira gelirinden indiriliyor.

Kirada Tahsil Esas

– 2012’de 10 aylık kira tahsil edildiyse, tahsil edilen kira beyan edilecek.

– Geçmiş yıl tahsilatı, tahsil edilen yılın hasılatı sayılır.

ÖRNEK: 2010 ve 2011 yılları kira gelirleri topluca 2012 yılında tahsil edilirse, 2012 yılının geliri sayılır.

Örneğin Ayşe Teyze’nin 2012 yılı konut kira geliri 18.000 liradır.

Buna göre;

– 18.000 – 3.000 (istisna) = 15.000 TL

– 15.000 x % 25 (götürü gider) = 3.750 TL

– 3.000 TL (istisna) + 3.750 TL (götürü gider) = 6.750 TL (Kiradan indirilecek tutar)

– 18.000 (yıllık kira) – 6.750 TL (İndirim) = 11.250 TL vergi matrahı (yani verginin üzerinden hesaplanacağı tutar) bulunuyor.

Gerçek Gideri Seçip Hiç Vergi Ödemeyebilirsiniz

Kira gelirini beyan etmeden önce durumunuza bakın; gerçek gider yöntemi, sizin için daha avantajlı ise, götürü gider yöntemini değil gerçek gider yöntemini seçin.

1. Son 5 Yıl İçinde Ev Alanlar Yaşadı 

Kiraya verdiğiniz konutu, son 5 yıl içinde satın aldıysanız avantajınız var.

Kira gelirini beyan ederken “gerçek gider” yöntemini tercih ettiğinizde, evin satın alma bedelinin, yüzde 5’ini kira gelirinizden düşebilirsiniz. 2008’den önce satın alınan evler için bu avantaj söz konusu değil.

Örneğin, Ahmet Bey, 2011 yılında 400 bin liraya aldığı evinden, 2012 yılında 18.000 TL kira tahsil etmiştir.

Ahmet Bey, beyanname verirken “gerçek gider” yöntemini seçerse, evi satın alma bedelinin (400 bin TL’nin)yüzde 5’ini yani 20 bin lirayı, kira gelirinden (18.000 TL’den) düşecek ve hiç vergi ödemeyecek.

– Yüzde 5’lik indirim, bir ev için geçerli:

Ahmet Bey, 2011’de biri 300 bin TL’ye, diğeri 400 bin TL ‘ye iki ev almış ve ikisini de konut olarak kiraya vermişse; ikisinin de satın alma bedelinin yüzde 5’ini, kira gelirinden indiremez. Birinin (örneğin 400 bin TL’ye aldığının)yüzde 5’ini indirebilir.)

– İşyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller, yüzde 5’lik gider indiriminden yararlanamaz.

2. Banka Kredi Faizi Ödemenin Cazibesi 

Kiraladığıevi, banka kredisi ile satın alanlar, “ödedikleri faizleri”, kira gelirinden düşebilirler.

Ancak bankaya yapılan ödemeleri değil, o ödemelerin içinde yer alan “faizleri” indirebiliyorsunuz. Bankadan kredi kullanıldığında, ilk yıllarda daha yüksek tutarda faiz ödendiği için “gerçek gider” yöntemi seçildiğinde, çoğu kez hiç vergi ödenmeyebiliyor.

Bu avantajdan, sadece konut kira geliri elde edenler değil, işyeri kira geliri elde edenler de yararlanabiliyor.

3. Evini Kiraya Veren Kendisi de Kiracıysa 

Evini kiraya veren, kendisi de kirada oturuyorsa, gerçek gider yöntemini seçmesine bağlı olarak, ciddi bir indirim avantajı var.

Sahibi bulunduğu konutu ya da konutları kiraya verenler, kendileri de başka bir evde veya lojmanda kira ile oturuyorlarsa, ödedikleri kirayı tahsil ettikleri kiradan indirebilirler.

Örneğin Ali Bey’in kira aldı iki evi var. Birinden 12 bin TL, diğerinden ise 15 bin TL yıllık kira geliri var. Ali Bey, kirada oturduğu eve yıllık 24 bin TL kira ödüyor.

Bu durumda Ali Bey, aldığı 27 bin TL kiradan, ödediği 24 bin TL kirayı indirebiliyor.

Ali Bey, istisnayı ve diğer gerçek giderlerini de(örneğin amortisman ve emlak vergilerini de) indirdiğinde, muhtemelen vergi matrahı çıkmaz ve vergi ödemez.

4. Amortisman, bakım-onarım gideri ve Emlak Vergisi de indirilebiliyor

Kira geliri elde edenlerin, “gerçek gider” yöntemini seçmeleri halinde. İndirebilecekleri başka giderler de var.

Örneğin, kira alınan gayrimenkullerin;

– Yüzde 2 amortismanı,

– Kira aldığı evin bakım onarım gideri,

– Sigorta giderleri,

– Emlak vergileri,

– Sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar,

kira gelirlerinden gider olarak indirilebiliyor.

Zarar Edilirse Ne Olacak? 

Kira geliri elde edenler, giderlerinin fazlalığı nedeniyle “zarar doğması halinde, bu zararlar beş yılı geçmemek üzere”, gelecek yıllarda elde edilecek.

Ancak bu olayda iki istisnai durum var.

1. Konutunu kiraya veren kişinin, kendisi de kirada oturuyorsa ödediği konut veya lojman kirasından kaynaklanan zararı, gelecek yıllarda indiremez.

2. Kira alınan konutun, satın alma bedelinin yüzde 5’ini indirmeden kaynaklanan zarar, gelecek yıllarda indirilemez.


Bir önceki yazımız olan Şubat Önemli Günleri başlıklı makalemizde Şubat, Şubat ayı Önemli Günleri ve Şubattaki Önemli Günler hakkında bilgiler verilmektedir.


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ