Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınavı düzenliyor

Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınavı düzenliyor

Adalet Bakanlığı sınav takvimiAdalet Bakanlığı personeli düzenlenen sınava katılarak terfi fırsatı yakalayacaklar.  Bünyesinde görevli olan memurlar düzenlenen sınavda beklenen performansı yakaladıklarında görevlerinde yükselecekler. Adalet Bakanlığı belli zamanlarda görevde yükseltme sınavı düzenleyerek memurlarını farklı görevlere atıyor.

Adalet Bakanlığı (AB) personeline yönelik Görevde Yükselme Sınavı 13 Nisan 2013 tarihinde, Cumartesi günü, saat10.00’da Ankara’da yapılacaktır.

Adayların sınav ücreti AB tarafından yatırılacağı için, adaylar herhangi bir ücret ödemeyecekler. Sınava katılacak adaylara ait liste AB tarafından gönderilecek, adaylar herhangi bir başvuru yapmayacaklar.

Görevde Yükselme Sınavında 80 soruluk çoktan seçmeli test yöntemi uygulanacaktır. Adaylara A ve B soru kitapçığı dağılacaktır.

Tek oturumda uygulanacak Görevde Yükselme Sınavı 90 dakika sürecektir. Adaylar sınava, sınav giriş belgesi, kurum kimlik kartı ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi, kurum kimlik kartı ve özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav salonuna cep telefonu alınmayacaktır.

Adaylar, “Sınav Giriş Belgesi”ni, 08 Nisan 2013 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecektir.

Sınav soru ve cevap anahtarları 15 Nisan 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve www.adalet.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Adayların sınav sonuç bilgileri 03 Mayıs 2013 tarihinde AB’ye teslim edilecek, aynı gün http://www.meb.gov.tr ve http://www.adalet.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

SINAV KONULARI

Görevde yükselme sınavında kullanılacak sınav soru kitapçığında yer alacak 80 sorunun %40’ı (32 soru) aşağıda belirtilen konulardan hazırlanacaktır;

A- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

1) Genel esaslar.

2) Temel hak ve ödevler.

3) Devletin temel organları.

B- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

C- Ulusal Güvenlik,

D- Devlet Teşkilatı İle İlgili Mevzuat,

E- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Mevzuat,

F- Türkçe Dilbilgisi ve Yazışmayla İlgili Kurallar,

G- Halkla İlişkiler,

Ğ- Etik Davranış İlkeleri.

Görevde yükselme sınavında kullanılacak sınav soru kitapçığında yer alacak 80 sorunun, %60’ını (48 soru) ise AB tarafından hazırlanacaktır.

Sınav Değerlendirme grup numaraları aşağıda tabloda belirtildiği gibidir.

GRUP NU GRUP ADI

1 YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

2 İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ

§ Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır ve başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’ in “14 üncü maddesinin ikinci paragrafında belirtildiği gibi “Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.” hükmü gereğince değerlendirilecektir.

Adayların; sınav puanı eşit olması halinde, AB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin atama sırası başlıklı 22. Maddesi hükümleri doğrultusunda, başarı sıralamasını AB yapacaktır.

İLETİŞİM ve DUYURU

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar, MEB İletişim Merkezi “Alo 147” numaralı telefonundan yararlanabilecektir.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. lwrvfzrdfy dedi ki:

    qurtpjtlvs, http://www.uymyupqcrq.com/ yunziwhqgi

BİR YORUM YAZ