Emzirme ödeneği nedir, kimlere verilir?

Emzirme ödeneği nedir, kimlere verilir?

5510 sayılı Kanunun 16. maddesinde düzenlenen Emzirme ödeneğinin 2012 yılı miktarı ne kadardır? Emzirme ödeneği ya da diğer bir deyişle süt parası, ücretli çalışan çocuk sahibi olanları yakından ilgilendiren bir konudur. Bebeği olması halinde sigortalı kadınlara ve eşi çalışmayan sigortalı erkeklere Emzirme ödeneği verilir. Emzirme ödeneği her yıl değişen miktarlarda ödenir. Aşağıda yıllara göre değişen Emzirme ödeneği miktarları belirtilmiştir. Peki bu yıl sigortalı çalışan kadın anne oluca, ya da eşi çalışmayıp baba olan kişiler ne kadar ücret alacak? Emzirme ödeneği 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan hakları düzenleyen 16 ncı maddesinde; Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.
Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

a) (a) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,
b) (b) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması, şarttır.
Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan 9 uncu maddeye göre sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere üçyüz gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki onbeş ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneği almaya hak kazanır.

Yıl itibariyle Emzirme ödeneği miktarları;

208 yılı için 50 TL

2009 yılı için 70 TL

2010 yılı için 75 TL

2011 yılı için 80 TL

2012 yılı için 89 TL

olarak belirlenmiştir.

Sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek Emzirme Ödeneği almak için bağlı bulunduğu SGK’ya;
-Talep Dilekçesi
-Doğum Raporu veya KPS’den alınan bilgileri vermelidir.
SGK incelemeler yaparak, 2 gün içinde işlemleri sonuçlandırılacaktır. Ancak, uygulamada çeşitli nedenlerden dolayı uzun süredir emzirme ödeneği alamayanlar da mevcuttur.

Emzirme ödeneği için başvurma süresi var mıdır?

Emzirme ödeneği bir defa ödenir. Beli bir süre sınırı yoktur. Bebeğin yaşadığının belgelenmesi yeterlidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. cengiz demir dedi ki:

    dogum parası ayrı süt parası ayrı şeymi
    süt parası kac ay devam eder nasıl alırım

BİR YORUM YAZ