Lojmanlarda, artık yakıt bedeli iadesi yapılmayacak

Lojmanlarda, artık yakıt bedeli iadesi yapılmayacak

Kamu konutlarında oturanlar tükettikleri yakıt masrafı için ödedikleri bir bedel ödüyorlar Ancak tüketilen yakıt için ödenen toplam tutar, konutta oturanlardan toplanan bedelden yüksek olması çıkarsa lojmanı kullananlara kalan miktar iade ediliyordu. Kanunda yakıt iadesini öngören bir hüküm bulunuyordu. Ancak yeni alınan karar çerçevesinde lojmanlarda, oturanlara akıt bedeli iadesi yapılmayacağı karara bağlandı.

2012 için uygulanan kamu konutları tebliğinde, tüketilen yakıt için ödenen toplam bedelin konutta oturanlardan tahsil edilen bedelden yüksek olması halinde iade yapılacağı hüküm altına alınmıştı.

10 Ekim 2012 tarihi itibariyle yapılan değişiklikte, bu düzenleme kaldırılmıştır.

Resmî Gazete
10 Ekim 2012
Sayı : 28437

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ(SIRA NO: 348)

MADDE 1 – 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:337)’nin “Yakıtı kurum tarafından tedarik edilen konutlarda” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Genel Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Genel Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜM

3) Yakıtı kurum tarafından tedarik edilen konutlarda;

Yakıt maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda bağımsız bölümün tüketim miktarı oranında, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda ise her bir metrekare için 15/1/2012 tarihinden itibaren 1,01 TL/m2 yakıt bedeli tahsil edilir. Ancak, kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde, bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarınca, tüketilen yakıta ilişkin ödenen toplam bedelin, konutta oturanlardan tahsil edilen toplam bedelden fazla olan kısmı, konutta oturanlardan konut yüzölçümleri dikkate alınarak tahsil edilecek; konutta oturanlardan tahsil edilen toplam yakıt bedelinin, kurum ve kuruluşlarca yakıta ilişkin ödenen toplam bedelden fazla olan kısmı ise, konut yüzölçümleri dikkate alınarak konutta oturanlara iade edilecektir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ