Memura ölüm izni 7 gün, sözleşmeliye 3 gün

Memura ölüm izni 7 gün, sözleşmeliye 3 gün

Devlet memurlarının birinci dereceden yakınlarının vefatı halinde 7 gün izin hakları bulunuyor. Devlet memurunun eşi, çocukları, annesi, babası veya kardeşinin ölümü halinde, ayrıca eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinde talep ederse 7 gün izin verilir. Fakat aynı durum sözleşmeli personel birinci dereceden yakınlarının ölümü halinde 3 ün olarak izin verilmektedir. Özel sektörde ise tamamen patronun insiyatifi ile izin süresi belirlenmektedir.

657 sayılı Devlet Memurlarına Kanununa tabi olarak çalışan memurlara; eşinin, çocuğunun, “kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin” ölümü hâllerinde isteği üzerine 7 gün izin verilmektedir. Bu Kanuni bir düzenlemedir. Ama aynı izin sözleşmeli personele 3 gün olarak verilmektedir. Sözleşmeli personelin izin yetkisini düzenlemek için kanuna gerek yok. Bakanlar Kurulu, bir karar alarak, aynı hakkı 4/B’li sözleşmelilere de tanıyabilir.

SORU: 4/B sözleşmeli personel 1.derece yakınının ölümü durumunda kaç gün ölüm izni kullanabilir? Net’ten çok araştırdım, net bilgi bulamadım. Sicil’deki arkadaşlar 2 gün diyor, fakat başka bir arkadaşım 2011 de çıkan torba yasa ile ölüm izninin 657/4a/4b/4c ayrımı olmaksızın 7 güne çıkarıldığını söylüyor. Hangisi doğrudur? Doğru bilgiyi nereden alabilirim?

MEMURLAR İÇİN KANUNDA YER ALAN DÜZENLEME: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 6111 sayılı Kanun ile değişik 104 üncü maddesinin (B) bendinde “B) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.” denilmektedir. Söz konusu hüküm 657 sayılı Kanununa tabi memurlar için uygulanmaktadır.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN TABİ OLDUĞU DÜZENLEME: Sözleşmeli personelin özlük hakları, 06.06.1978 Tarih ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kararlaştırılan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar“da düzenlenmiştir.

Anılan Esasların 9 uncu maddesinin 6 ıncı fıkrasında “Sözleşmeli personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün ücretli mazeret izni verilir.” hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca:

1-Sözleşmeli personelin izinleri “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde kullanması gerekmektedir.

2-Ölüme bağlı olarak sözleşmeli personele belirtilen annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 3 gün ücretli izin verilmektedir.

3-Sözleşmeli personeli devlet memurlarına tanınan izin haklarından yaralanabilmesi için “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” değişiklik yapılması gerekmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ