İşsizlik ödeneği hakkında bilinmesi gereken her şey

İşsizlik ödeneği hakkında bilinmesi gereken her şey

İŞKUR İşsizlik ödeneği rızası dışında işten çıkarılan çalışanın, işsiz kaldığı süre içerisinde ihtiyaçlarını karşılaması için devletin ödediği bir sigorta türüdür.

Kimler işsizlik ödeneği almaya hak kazanabilir?

4447 sayılı Kanun uyarınca sigortalı olan, hizmet akitleri kanunda belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona erenler, işten ayrıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’un ilgili birimine bizzat veya elektronik ortamda başvurmaları ile kanunda yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar. Bu başvuruyla yeni bir iş almaya hazır olduklarını de kayıt altına almış olurlar.

4447 sayılı kanun (md. 51) gereğince işsizlik ödeneği alabilmenin şartları şöyledir:

1- 4857 sayılı kanunun 17. maddesi gereğince bildirim önellerine uygun olarak hizmet akdi işveren tarafından sona erdirilmiş olmak.

2- 4857’ye 24’e göre işçinin haklı sebeple işi bırakması.

3- Sağlık sebepleri veya işyerinde işçiyi bir haftadan fazla süreyle çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin ortaya çıkması halinde işveren tarafından hizmet akdi feshedilenler.

4- Belirli süreli hizmet akdiyle çalışmakta olup da sürenin bitiminde işsiz kalanlar.

5- İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olanlar, diğer şartları da taşıyorlarsa işsizlik ödeneği için İŞKUR’a müracaat edebilirler.

6- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21 inci maddesi kapsamında işsiz kalmak.

İşsizlik maaşı alabilmek için hizmet akdinin başvuru sırasında grev, lokavt veya kanundan doğan ödevler nedeniyle askıya alınmamış olması gerekmektedir.

Bu şartların sağlanması halinde işsizlik maaşından yararlanılmaktadır.

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,süre ile işsizlik ödeneğine hak kazanmaktadırlar.

İşsizlik ödeneği almak için nasıl başvurulur?

İşsizlik sigorta hizmetlerinden yararlanmak için, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İşten ayrılma bildirgesi ve kimliğinizle en yakın İŞKUR birimine talep dilekçesini doldurarak, başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir. İşkur tarafından başvurunuz incelenerek İşsizlik ödeneği almaya hak kazananlara ödeme kararı, reddedilenlere ise nedeni ile birlikte ret kararı bildirilmektedir.

İşsizlik sigortası başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır.

İşsizlik ödeneği hangi durumlarda kesilir?

İşsizlik ödeneği almaya devam ederken, İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve yaşadığı yerin sınırları içinde önerilen bir işi, haklı bir nedene dayanmadan reddedildiğinde, ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.

Müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin işsizlik ödenekleri de kesilmektedir.

İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.

İŞKUR meslek geliştirme kurslarına katılması önerildiğinde, eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya devam etmeyen Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır.

İşsizlik ödeneği alanlar sağlık hizmetinden yararlanabilir mi? 

İşsizlik ödeneği alanlar GSS kapsamında olduğundan, kendisi de, bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir


Bir önceki yazımız olan İstanbul Tersanesi komutanlığı 261 işçi alacak! başlıklı makalemizde İstanbul Tersanesi, İstanbul Tersanesi işçialımı ve İstanbul Tersanesi personel alımı hakkında bilgiler verilmektedir.


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ