Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Memur Alım İlanı Başvuru

Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Memur Alım İlanı Başvuru

Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Memur Alım İlanı Başvuru

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Memur Alım İlanı Başvuru

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel Başvuru İlanı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişiklikler çerçevesinde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen pozisyonlarda, KPSS (B) grubupuansıralaması esas alınmak suretiyle toplam 92 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROLARININ POZİSYON VE ADETLERİ

MERKEZ TEŞKİLATI

Mütercim (İngilizce 2, Rusça 1, Arapça 1), Programcı(2), Mühendis (İnşaat-1)

TAŞRA TEŞKİLATI

Mimar: Adana (2), Ankara(1), Antalya(1), Aydın(1), Çanakkale(1), Diyarbakır(1), Erzurum(3), Gaziantep(2), istanbul(4), Kocaeli(1), Konya(1), Kütahya(1), Muğla(4), Nevşehir(2), Samsun(1), Sivas(3), Şanlıurfa(3), Van(1)

Harita Mühendisi: Çanakkale(1), Diyarbakır(2), Edirne(1), İstanbul(1), Kocaeli(1), Kütahya(1), Muğla(1), Nevşehir(2), Sivas(1), Sanlıurfa(1),Van(1)

Makine Mühendisi: Adana(1), Ankara(1)

Elektrik-Bektronik Mühendisi: Adana(1), Bursa(1), Erzurum(1), Gaziantep(1), İstanbul(1), İzmir(1)

İnşaat Mühendisi: Diyarbakır (1), Gaziantep(2), Kayseri(1), Konya(1), Trabzon(1)

Şehir Plancısı: Adana(1), Çanakkale(1), Dıyarbakır(2), Edime(1), Erzurum(1), Gaziantep(1), İstanbul(3), İzmir(1), Kocaelı(1), Kütahya(1), Samsun(1), Sıvas(1), Şanlıurta(1), Van(1)

Diğer Teknik Hizmet Personeli: istanbul(3), Kocaeli(1), Samsun(1), Sivas(1)

Mütercim: Ankara(2) (Almanca-İtalyanca),

1-GENEL ŞARTLAR:

a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

b) 2010 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış oimak.

2- ÖZEL ŞARTLAR:

A- Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı

a) Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

b) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

B- Diğer Teknik Hizmet Personeli:

a) 657 sayılı Kanunun teknik hizmetler sınıfında sayılan ve cetvelde yer almayan diğer unvanlarla ilgili yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden (Sanat Tarihö mezun olmak.

b) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

C- Mütercim:

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak ve en az B düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

b) Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girerek en az (B) düzeyinde belge getirmeyenlerin sözleşmeleri festi edilir.

D- Programa -Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az önlisans düzeyinde mezun olmak veya en az önlisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak ve en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

3-BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Atatürk Bulvarı No:29 Opera/Ankara adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya www.kultur1ijrizm.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formunun eksiksiz doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte 09/03/2012 tarihi mesai saati bitimine kadar adı geçen Başkanlığa elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan başvuruların, son başvuru (09/03/2012) tarihinin mesai bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığının yukanda belirtilen adresine teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır ilandan önce yapılan başvurular kabul edilmeyecektir Adaylar sadece bir pozisyon ve bir yer için başvuru yapacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde adayın tüm başvurulan geçersiz sayılacaktır.

4- BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BEGELER :

a) Başvuru formu (Fotoğraflı),

b) Yüksek öğrenim diploması/çıkış belgesi örneği,

c) Nüfus cüzdanının sureti,

ç) 2010 yılına ait KPSS(B) sonuç belgesinin örneği.

d) Mütercim ve Programcı kadroları için sınav tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış (son 5 yıl içerisinde alınan), Bakanlıkça istenilen puan düzeyindeki KPDS (Programcı için TOEFL, İELTS dahil) belgesi.

5- DİĞER HUSUSLAR :

Sözleşmeli personel, kamu hizmetlerinin gördürülmesini temin maksadıyla,ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atanmalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık, vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

Mütercim pozisyonuna başvuracaklarda yabancı dili akıa olarak konuşmak, yazılı ardıl ve simültane çeviri yapmak, iletişim, ikna yeteneğine sahip olmak ve güzel Türkçe konuşma yeteneğine haiz olanlar tercih sebebidir.

Mimar,Mühendıs,Şehir Plancısı ve Diğer Teknik Hizmet Personeli(SanatTarihi)unvanından başvuracaklarda aranan’Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak” şartı hususunda, ilgililerin yazılı beyanları dikkate alınacaktır.

Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, sonucun ilanından itibaren 15 gün içinde talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

6- YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Başvurular, pozisyonlar itibariyle KPSS(B) gurubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.Başvuru sonuçlarının tamamlanmasından sonra bir hafta içinde www.kulturturizm.gov.tr adresinden ve Atatürk Bulvarı No29 Opera/ Ankara adresi ile İnönü Bulvarı No:5 Bahçelıevler/Ankara adresinde bulunan Bakanlık hizmet binalarının girişine asılarak ilan edilecektir. Ancak puan sıralaması sonucunda puanı eşit adayın olması halinde doğum tarihi önce olandan başlamak suretiyle, doğum tarihinin de aynı olması halinde diploma tarihi önce olan adaydan başlamak suretiyle sıralama yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

Ataması yapılacaklar, başvuru sırasında istenen belgeler dışındaki diğer belgeleri, sonuçların yukarıdaki şekilde ilan edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Personel Dairesi Başkanlığının belirtilen adresine elden teslim edeceklerdir.

Kamu Personeli Seçme Sınavındaki basan sırasına göre atamaları yapılan adaylardan ikamet ettikleri yere atananlar atanma onaylarının kendilerine tebliği tarihini izleyen iş günü, ikamet ettikleri yer dışına atananlar ise atanma onaylarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, görevlerine başlamak zorundadırlar Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya atamaya esas evraklarını teslim etmeyenlenn yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağrılabilir.

kaynak: memurlar.net


Bir önceki yazımız olan Vestel Personel Alımı, İş Başvurusu başlıklı makalemizde 2013 vestel iş başvurusu, vestel ve vestel alım ilanları hakkında bilgiler verilmektedir.


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ