Ceza Hukuku Dilekçe Örnekleri

Uzlaşma, suçtan mağdur olan kişinin suç şüphelisi ile anlaşması sonucunda ceza yargılamasının sona ermesidir. Uzlaşma...
Hakaret, bir kişinin onurunu kıracak şekilde sözler sarf etmektir. Bir kimseye şeref ve saygınlığını rencide edebilecek...
Devlet memuru olabilmek için kanunda belirtilen suçlardan birisiyle hükümlü olmamak gerekir. Kanunda her bir meslek...
Sitemizde sizlere ışık tutacak örnek dilekçeler yayınlamaya devam ediyoruz. Bu dilekçelere sadece kişisel bilgilerinizi ekleyerek...
Bilirkişi mahkemelerde tarafsız olarak görüş bildiren görevli kişilerdir. Uzman, özel veya teknik bilgi gerektiren durumlarda bilirkişinin...
Sitemizde sizlere kolaylık olması açısından çeşitli dilekçe örneklerini yayınlamaya devam ediyoruz. Resmi yazışmalarda kullanılan dilekçeler...
Çeşitli nedenlerle açılan bir dava sonucunda, hakkında ağır para cezasına çarptırılması hükmü bulunan kişilerin de,...
Davalı ve davacı arasında mahkemeye taşınan bir dava ile ilgili anlaşma söz konusu olabilir. Her...
Sonraki Sayfa »