Vergi Dairesi Dilekçe Örnekleri

Sözlük anlamı kaynaktan kesme olan stopaj, gelir henüz ele geçmeden vergisinin kesilerek ödenmesidir. Gelir vergisi...
Vergi Usul Kanunu’nun 253 . maddesine göre defter ve belgeleri muhafaza etme süresi 5 yıldır....
Gelir tablosu ve bilanço tasdiki talep edenlerin dilekçe ile Vergi Dairelerine başvurması gerekmektedir. Günlük hayatta mükelleflerin...
Nakit iadesi vergi mükellefi olan kurumların veya bireylerin vergi ödemelerinde yapılan yanlış hesaplamadan kaynaklanan fazla...
Perakende mal veya hizmet satışı ile uğraşan birinci ve ikinci sınıf ticaretle uğraşan esnaf, fatura...
3100 sayılı Katma Değer Vergisi mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmaları Hakkındaki Kanun kapsamında perakende mal...