GİB, 3 bin uzman yardımcısı alacak

GİB, 3 bin uzman yardımcısı alacak

GİB, 3 bin 475 personel alacak   Gelir İdaresi Başkanlığı, 2014 yılında 3 bin gelir uzman yardımcısı almayı hazırlanıyor.

GİB, 2014’te 3 bin uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 2014 yılında memur sayısını arttırmak üzere düğmeye bastı. Kurumun 2014 Yılı Performans Programı uyarınca kurum bu yıl, “3.000 gelir uzman yardımcısı, 55 devlet gelir uzman yardımcısı, 115 avukat, 75 koruma ve güvenlik görevlisi, 100 şoför, 100 hizmetli istihdamı”  almayı planlıyor. Kurum bu memurları belli aralıklarla ihtiyaca göre yayınlayacağı ilanlar kapsamında almayı planlıyor. Muhtemelen KPSS puanına göre alınacak olan personelin yazılı ya da sözlü sınava da tabi tutulması bekleniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı memur alımı ilanı yayınlandığı anda sitemizden de sizlere duyuracağız.

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde merkezde 748, taşrada ise 40 bin 60 personel isdihdam ediliyor. Taşrada 15 bin 898 personel Gelir Uzmanı, 4 bin 459 personel ise gelir uzman yardımcısı pozisyonunda görev yapıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı Personel sayısını gösteren tablo gib

GİB’in Taşra’daki Görevleri Nelerdir? 

GİB taşra teşkilatının görevleri, görev alanları nelerdir? GİB vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlığı bulunmayan illerde defterdarlıklara bağlı olarak görevlerine devam eden vergi dairesi müdürlükleri, gelir müdürlükleri ve malmüdürlüklerine bağlı gelir servislerinden oluşmaktadır.

Vergi dairesi başkanlıkları; yetki alanı içindeki mükellefi tespit eden, vergi ve benzeri mali yükümlülüklere ilişkin tarh, tahakkuk, tebliğ, tahsil, terkin, tecil, iade, ödeme, muhasebe ve benzeri işlemleri yapan, bu işlemlere ilişkin olarak yaratılan ihtilaflarla ilgili yargı mercileri nezdinde talep ve savunmalarda bulunan, gerektiğinde itiraz, temyiz ve tashihi karar talebinde bulunan, yargı kararlarının uygulanması işlemlerini yürüten, vergi uygulamalarını geliştiren ve iyileştiren, mükelleflere kanunların uygulanması ile ilgili görüş bildiren, mükellefleri hak ve ödevleri konusunda bilgilendiren ve uygulamalarında mükellef haklarını gözeten mükellef hizmetleri ile bilgi işlem, istatistik, bilgi toplama, insan kaynakları yönetimi, satın alma, kiralama, vergi inceleme ve denetim, uzlaşma, takdir ve benzeri görevleri ve işlemleri yürüten dairelerdir. Vergi dairesi başkanlıkları; grup müdürlükleri, bunlara bağlı müdürlükler, şubeler ile vergi dairesi müdürlükleri ve komisyonlardan oluşur.

Defterdarlığa bağlı olarak kurulan gelir müdürlükleri; vergilendirme ile ilgili soruları defterdar adına cevaplandırmakla, teftişlerde defterdar adına verilecek cevap ve emirleri hazırlamakla, vergi dairelerinden toplanan istatistiki bilgileri il bazında derleyip, Gelir İdaresi Başkanlığına göndermekle terkini gereken amme alacaklarının terkinine ilişkin işlemleri yapmakla görevli taşra birimleridir. Vergi dairesi müdürlükleri, mükellefi tespit eden, vergiyi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden dairelerdir. Mükelleflerin, vergi uygulaması bakımından hangi vergi dairesine bağlı oldukları vergi kanunları ile belirlenir. Ancak Maliye Bakanlığı, gerekli gördüğü hallerde, mükelleflerin işyeri ve ikametgah adresleri ile il ve ilçelerin idari sınırlarına bağlı kalmaksızın vergi daireleri ve bölge bilgi işlem merkezleri kurmaya, vergi dairelerine bağlı şubeler açmaya ve vergi dairelerinin yetki alanı ile vergi türleri, meslek ve iş grupları itibariyle mükelleflerin bağlı olacakları vergi dairesini belirlemeye yetkilidir. Malmüdürlükleri olarak bilinen bağlı vergi daireleri ise ilçelerdeki tahakkuk ve tahsilatla ilgili işlerin yürütülmesini sağlamakla görevlidirler.

Takdir komisyonları yetkili makamlar tarafından istenilen matrah, servet takdirlerini yapmak ve vergi kanunlarında yazılı fiyat, ücret veya sair matrah ve kıymetleri takdir etmek üzere, illerde vergi dairesi başkanının, başkanlık bulunmayan yerlerde defterdarın, ilçelerde malmüdürünün (müstakil vergi dairesi olan ilçelerde ilgili vergi dairesi müdürünün) veya bunların tevkil edecekleri memurların başkanlığı altında ilgili vergi dairesinin yetkili iki memuru ile seçilmiş iki üyeden oluşarak kurulurlar. Takdir Komisyonları geçici ve daimi olurlar.


Bir önceki yazımız olan Şubatta Bin 620 engelli memur alınacak başlıklı makalemizde Devlet Personel Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı engelli memur alımı ve engelli memur alımı hakkında bilgiler verilmektedir.


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ