İller Bankasına KPSS’siz personel alınacak!

İller Bankasına KPSS’siz personel alınacak!

İller Bankasına KPSS'siz personel alınacak!   Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatlarıyla Kurtuluş Savaşından sonra kalkınmayı desteklemek amacıyla şehir ve kasabalarımızın yeniden imar ve inşası konusunda önemli görev ve sorumluluklar üstlenmek üzere, Belediyelerin imar faaliyetlerini finans etmek üzere, 11 Haziran 1933 tarihinde İller Bankası A.Ş. olarak kurtuldu. Bugün çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olarak yürütüyor. İller Bankası yerel yönetimlere; finansman sağlamak, proje geliştirmek ve yürütmek, danışmanlık ve teknik hizmet vermek gibi görevleri yürütüyor. İller Bankası memur alımını yürüten İnsan Kaynakları ile ilgili yönetmelikte değişiklikler yapıldı.

İller Bankası insan kaynakları yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik uyarınca personelin yüzde 2’sinde KPSS şartı aranmayacak.  yeni yapılanma çerçevesinde uzman ve uzman yardımcısı kadrolarını genişleten İller Bankası, mühendis ve şehir planlamacısı sayını azaltıyor.

6107 SAYILI İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUNDA YER ALAN HÜKÜM

Banka personeli
MADDE 11Banka hizmetlerinin gerektirdiği görevler, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel eli ile yürütülür.

(2) Banka personelinin hizmete alınması, nitelikleri, atanma, ilerleme, yükselme, görevden alınma şekilleri, görev ve yetkileri, disiplin esasları, yükümlülükleri, unvan ve sayıları Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelik ile düzenlenir. (1)

Mali ve sosyal haklar
MADDE 12 (1) Yönetim Kurulu üyelerine, her yıl Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen miktarı aşmayacak şekilde ve Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret ve diğer ödemeleryapılabilir.
(2) Banka personelinin aylık ücret, ikramiye ve diğer mali ve sosyal hakları ile sözleşme esasları, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Ancak, aylık ücret, her türlü sosyalyardım, zam, tazminat, ödenek veya diğer adlar altında yapılan bütün ödemelerin aylık ortalaması, Yüksek Planlama Kurulunca Banka için tespit edilecek üst sınırı aşamaz.
(3) Bankada sözleşmeli personel olarak istihdam edilecekler, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Yönetim Kurulu üyeliği görevi, 5510 sayılı Kanuna göre sosyal sigorta veya genel sağlık sigortası yönünden sigortalı olmayı gerektirmez. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine birinci fıkra uyarınca yapılacak ödemeler sigorta primine esas kazanca dâhil edilmez.
(4) Bankada sözleşmeli statüde çalışan personele, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilenlere ilişkin esas ve usuller çerçevesinde iş sonu tazminatı ödenir.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN HÜKÜM

MADDE 23 – (1) İşe alım sınavlarının ne şekilde yapılacağı, nasıl duyurulacağı, nerede yapılacağı, öğrenim dallarına göre aranılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı taban puanları ile Banka toplam pozisyon sayısının yüzde ikisini geçmemek üzere hangi pozisyonlar için bu puanın aranmayacağı ve sınava ilişkin diğer hususlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Sözleşmeli personel iş gereklerineuygun olarak yazılı ve sözlü ya da sadece sözlü sınava tabi tutulmak suretiyle işe alınır.

(2) Bankanın faaliyet alanlarında ihtiyaç duyacağı özel bilgi, ihtisas veya tecrübe gerektiren işlerde çalıştırılmak üzere; Bankanın toplam pozisyon sayısının yüzde ikisini geçmeyecek şekilde diğer şartlara ilave olarak en az dört yıllık fakülte ve yüksekokullardan mezun olup, beş yıl ve daha fazlasüreli mesleki deneyime sahip olanlardan uygun görülenler Yönetim Kurulu kararı ile mülakat yapılmak suretiyle atanır. Bu hükme göre atanan personel hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.

6107 sayılı Kanun metni için tıklayın.

AÇIKLAMA

Yönetmelik metnine göre, Banka personelin yüzde 99’unu KPSS’ye dayalı puanla alacaktır. Ancak KPSS’ye dayalı alımda yazılı ve sözlü veya sadece sözlü sınav yapılabilecektir.

Banka toplam sözleşmeli pozisyon sayısının yüzde 2’si oranında ise KPSS’siz alım yapabilecektir. Bu halde en az 4 yıllık fakülte mezunu olma ve 5 yıllık deneyim şartı aranacaktır.


Bir önceki yazımız olan Gümrük Bakanlığı'na 1.396 Memur Atandı başlıklı makalemizde Gümrük Bakanlığı, gümrük memur atama sonuçları ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı hakkında bilgiler verilmektedir.


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ