Kamu Denetçiliği Kurumu uzman alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu uzman alacak

kimler-kamu-denetciligine-basvurabilirKamu Denetçiliği Kurumu, Kamu Denetçiliği Uzmanı alacak. Adaylar kurumlar arası geçiş yoluyla naklen alınacaktır. Kamu Denetçiliği Uzmanı olmak üzere Doktora yapmış üniversite öğretim elemanları da başvuru yapabilecek.

Kamu Denetçiliği Uzmanlığı Konusunda Duyuru

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 14 Haziran 2012 tarihinde kabul edilerek hukuk sistemimize kamu denetçiliği girmiştir. Omdusman olarak da tanımlanan kamu denetçileri “idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak” görevlerini yerine getirir.

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Geçici 1 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Başdenetçi ve denetçilerin seçimi tamamlandıktan sonra Başdenetçi tarafından doksan gün içinde; bir defaya mahsus olmak ve ekli listede yer alan Kamu Denetçiliği Uzmanı unvanlı serbest kadro adedinin yüzde ellisini geçmemek üzere, 25 inci ve 26 ncı maddelerdeki şartlar aranmaksızın, doktora yapmış üniversite öğretim elemanları veya kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup, mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanmış olanlardan kamu denetçiliği uzmanı olarak atama yapılabilir. Kamu denetçiliği uzmanı olarak atanacakların mesleklerinde en az beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekir.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm doğrultusunda kurumlar arası geçiş yoluyla Kamu Denetçiliği Uzmanı alınacaktır.

Kamu Denetçiliği Kurumundan:

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylarda,

1- (a) kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup, mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanmış olmak, veya,
(b) doktora yapmış üniversite öğretim elemanı olmak,
2- Mesleklerinde en az beş yıllık deneyime sahip olmak,
şartları aranır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular, 24 Ocak – 01 Şubat 2013 tarihleri arasında aşağıda belirtilen adrese şahsen veya posta yolu ile yapılabilecektir. Posta ile yapılan başvuruların, son başvuru günü mesai bitimine kadar Kuruma ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler sebebiyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Daha önce çeşitli yollarla Kuruma ulaşmış olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No:4 Kat:3 (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Binası) Çankaya/ANKARA

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
a) www.tbmm.gov.tr adresinden temin edilen ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış olan “Başvuru Formu”,
b) Varsa, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), TOFL vb. veya Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) buna denk kabul edilen sınavlara ait yabancı dil belgesinin sureti veya bilgisayar çıktısı,
c) Son altı ay içinde çekilmiş (4,5×6 ebadında) 2 adet vesikalık fotoğraf.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

İbraz edilen bilgi ve belgeler, adayların eğitim durumu, yabancı dil bilgisi, mesleki tecrübe ve çalışmaları, Kanunda belirtilen genel ilkeler ve Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenecektir. Yapılan inceleme sonucu Kamu Denetçiliği Uzmanı olarak değerlendirilme potansiyeli taşıyan adaylar, muhakeme gücü, bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği, genel ve fiziki görünümü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, liyakati, yeteneği, genel kültürü, çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yabancı dil bilgisi vb. hususlar gözetilerek değerlendirme yapılması amacıyla Komisyon tarafından görüşmeye çağırılacaktır. Kuruma geçişleri uygun görülenlerin aynı adresten kuruma kabulleri duyurulacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında gerekiyorsa yasal işlem yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.


Bir önceki yazımız olan ÖMSS kadroları açıklandı! başlıklı makalemizde ÖMMS başvuru, ÖMMS tecih kılavuzu ve ÖMSS hakkında bilgiler verilmektedir.


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ