Memurlar, Cezaevleri İzleme Kurulu üyesi olma şartları

Memurlar, Cezaevleri İzleme Kurulu üyesi olma şartları

Cezaevlerinde ilgili yasa gereğince Cezaevleri İzleme Kurulu görev yapmaktadır. Beş üyeden oluşan kurula katılan üyeler dört yılda bir yenilenir. İzleme Kurulları Ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki infaz ve ıslah uygulamalarına ilişkin işlem ve faaliyetleri yerinde görmek, incelemek, yönetici ve görevlilerden bilgi almak, hükümlü ve tutukluları dinlemek gibi görevleri yürütmek için görev yaparlar. Bazı illerdeki açık Cezaevleri İzleme Kurulu üyeliği için ilan yayımlanmıştır. Peki, memurlar hangi şartlara Cezaevleri İzleme Kurulu üyesi olabilir?

4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu uyarınca, bulunduğu yargı çevresinde infaz kurumu olan her adalet komisyonluğunda bir adet “Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu” bulunmaktadır. 

Başkanla birlikte beş üyeden oluşan İzleme Kurulunun üyeleri dört yıl için seçilir. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.

Bazı illerde Kurula atanmış üyelerin görev süresi sona ermiş ve adalet komisyonları üye atanması için ilana çıkmıştır. Örneğin Karaman Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının bu yöndeki ilanı Karaman Valiliğinin sitesinde resmi olarak yayımlanmıştır. Tıklayınız. 

İzleme kurulu, adlî yargı adalet komisyonunun bulunduğu binada kendilerine ayrılan bölümlerde çalışmalarını yürütür. İzleme kurulunun sekretarya hizmetleri, aynı adlî yargı adalet komisyonunun bürosu tarafından yürütülmektedir.

İzleme Kurulu Üyelerinde Aranan Nitelikler 

Madde 3 – İzleme kurullarına başkan ve üye seçilebilmek için 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen genel şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır:

1. Otuzbeş yaşını doldurmuş olmak.

2. Tıp, eczacılık, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, eğitim bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış bulunmak.

3. Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak.

4. Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmamak.

İzleme Kurullarına Kimler Seçilemez? 

Madde 4 – Aşağıda yazılı kişiler, izleme kurulu başkan ve üyeliğine seçilemez:

1. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile ilgili ihale, alım, satım ve benzeri hukuki ilişkilere taraf olanlar.

2. Görev yapacakları ceza infaz kurumları veya tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan birisinin işlediği suçtan kendileri veya ikinci derece dahil hısımları zarar görenler.

3. Görev yapacakları ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki hükümlü ve tutuklulardan biri ile aralarında evlilik, vesayet veya ikinci derece dahil hısımlık ilişkisi bulunanlar.

Kurul Üyeliği Seçimi Nasıl Olur, Kim Karar Verir?

Adalet Komisyonu Başkanlığının ilana çıkması halinde, yukarıda yer verilen şartlara durumu uyanların doğrudan da başvurması mümkündür. Ancak genelde, re’sen veya o yerdeki ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak ya da o yerin en büyük mülkî âmirinin yardımıyla belirlenecek olanlar seçilmektedir. Kimin seçileceğine, adlî yargı adalet komisyonunca karar verilmekte… Seçimlerde oybirliğiyle aranmaktadır.

Şartlara durumları uygun olan kişilerden re’sen veya o yerdeki ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak ya da o yerin en büyük mülkî âmirinin yardımıyla belirlenecek olanlar ile doğrudan başvuranlar arasından adlî yargı adalet komisyonunca oybirliğiyle seçilirler.

İzleme Kurulu Üyeleri Ne Kadar Ücret Alır?

İzleme kurulu başkan ve üyelerine her toplantı için 2000 gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur ücreti ödenir. Bu da toplantı başına 143 liradır. Bir ayda en çok iki toplantı için ödeme yapılabilmektedir.

İzleme kurulu üyelerine ayrıca 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre birinci derece Devlet memurlarına ödenen miktarda harcırah ödenir.

İlgili Kanun için tıklayınız.

İlgili yönetmelik için tıklayınız.

Adliyelerin internet siteleri için tıklayınız.


Bir önceki yazımız olan Ceza ve Tevkifevleri 100 İdare Memuru Alacak başlıklı makalemizde Adalet Bakanlığı eleman alımı, Ceza ve Tevkifevleri 100 İdare Memuru alımı ve Ceza ve Tevkifevleri 100 İdare Memuru başvurusu hakkında bilgiler verilmektedir.


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ