Emekli aylıklarına haciz konulabilir mi?

Emekli aylıklarına haciz konulabilir mi?

Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK emeklileri kişi ya da herhangi bir kuruma borçlu oldukları için, haklarında dava açıldığında maaşlarına haciz konulabilir mi?
Bu durum 5510 Sayılı Kanun’un 93 üncü maddesinde belirtilmiştir. Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümden anlaşıldığı gibi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen aylık ve gelirlere, sadece SGK’ya olan borcu olanlara ve nafaka borcu olanlara haciz konulabiliyor.
Örneğin kredi kartı veya alıverişten kaynaklanan borcu sebebiyle takibe uğrayan memurun maaşına haciz konulamaz. Ancak Halk Bankası yasanın bu hükmünün Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olması sebebiyle dava açtı. Mahkeme bu konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Ancak, Anayasa Mahkemesi Mahkemenin bu talebini reddetti.

Memur emeklisinin maaşına haciz konulabiliyor

Ancak Emekli Sandığına tabi olan memurlar için aynı durum söz konusu değil. 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu aylık alan memur emeklileri ile dul ve yetimleri için hacize engel olan hüküm bulunmuyor. Aylık ve gelirlere haciz konmasını engelleyen yasa hükmü 5510 sayılı Kanun’da yer alıyor.

İlgili yasanın devamında; ” ….Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir,aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler,borçlunun muvafakati bulunmaması halinde,icra müdürü tarafından reddedilir …” denilmektedir.

Borçlanan veya sorumluluk altına imza atan emekli, borçtan dolayı emekli maaşına haciz konulmasını istemiyorsa, imzalamak üzere önüne konan borç sözleşmelerini iyice inceleyerek muvafakat etmemesi gerekiyor.

15.10.2008 tarihinden önce memur olan memur emeklileri 5434 Sayılı Kanun’a göre aylık alıyorlar. Bu Kanunda ise aylıklara haciz konulamayacağı veya haczin emeklinin iznine tabii olduğu yönünde herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Memurlar için haciz uygulaması önce olduğu gibi bundan sonra da uygulanmaya devam ediyor.

Aslında 5510 sayılı Kanunun bazı hükümleri 5434 sayılı Kanuna tabi olanlara da uygulanmaktadır. Bu nedenle 5510 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinin 15.10.2008 tarihinden önce memur olanlara uygulanamayacağına dair herhangi bir hüküm bulunmadığı için memur emeklilerinin de emekli maaşlarına haciz konulmaması gerekir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ