KEY ödemesi alamayanların, itiraz süresi ne kadar?

KEY ödemesi alamayanların, itiraz süresi ne kadar?

Konut edindirme yardımı (KEY) ödemelerini hak ettiği halde listede adı yer almadığı için alamayanlar 31.12.2012 tarihine kadar itiraz edebilirler. İtirazlar KEY dilekçesi vermek suretiyle yapılacaktır. Konut Edindirme Yardımı 1987 Yılında yürürlüğe girmiş, Turgut Özal hükümeti döneminde yürürlüğe girerek, çalışanların ücretlerinden belli bir oranda paranın kesilmesiyle toplanmıştır. Amaç, toplanan bu kesintileri konut edindirme fonuna devredilip çalışanların emekliliklerinde kolayca ev sahibi olmasıdır. 1995 yılında ise yürürlükten kaldırılmıştır.

KEY hak sahiplerine hatalı ve eksik bilgilerin düzeltilmesi ve tamamlanması için, 662 sayılı KHK ile getirilen yeni düzenlemeye göre, 31.12.2012 tarihine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak başvurmak zorunluluğu sunulmaktadır. 

En son KEY listesi 8 Ekim 2012 tarihinde yayınlandı. Daha önceki KEY ödemelerinde hak ettiği ödemeyi alamayanlar yeni araştırmalar sonucu tespit edilerek yani bir liste hazırlandı. Öncelikle bu listede adınız olup olmadığını kontrol ediniz. Listede adı bulunmayanlar veya eksik ödeme alanlar; kurumunuza 31.12.2012 tarihine kadar dilekçe vererek itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz.

KEY Hak Sahipleri 31.12.2012 Tarihine Kadar Dilekçe Vermek Zorundadır.

22.5.2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanuna eklenen Ek 3. maddesinin, 2.fıkrası şu şekildedir:

“Birinci fıkra uyarınca ilan edilen listelerdeki veya 31.3.2011 tarihinden önce ilan edilen listelerdeki bilgilerinde hata veya eksiklik tespit edilenler, hatalı ve eksik bilgilerin düzeltilmesi ve tamamlanması için 31.12.2012 tarihine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süre geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.”

Bu hüküm, ilgililere, hatalı ve eksik bilgilerin düzeltilmesi ve tamamlanması için yazılı olarak başvurma hakkı verilmiştir.

Buna göre; eksik ve hatalı bildirimlere ilişkin olarak düzeltme süresi 31.3.2011 tarihinde sona ermiş fakat 662 sayılı KHK ile getirilen yeni düzenleme ile KEY hak sahiplerine hatalı ve eksik bilgilerin düzeltilmesi ve tamamlanması için 31.12.2012 tarihine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak başvurmak zorunluluğu getirilmiştir.

Buna göre;

8 Ekim 2012 tarihinde yayınlanan listelere göre hiç ödeme yapılmayan veya bir miktar ödeme yapılmış fakat bu miktar emsallerine göre eksik olanlar aşağıdaki dilekçe örneği ile görev yaptıkları kurumlara ayrı ayrı iadeli taahhütlü başvurmaları gerekmektedir.

30.6.2014 Tarihine Kadar 3 Aylık Dönemlerde Yeni Listeler Yayınlanacaktır.

22.5.2007 tarihli 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun Ek 3. maddesinin, 3. fıkrasında; “(3) İkinci fıkra uyarınca yapılan başvurular üzerine veya resen ilgili kurum ve kuruluşlarca düzeltilen ve tamamlanan bilgiler, en son 31.12.2013 tarihine kadar olmak üzere üçer aylık dönemler itibarıyla Bankaya gönderilir. Düzeltilen ve tamamlanan bilgiler dışında yeni hak sahibi bildirimi yapılamaz. Banka tarafından, söz konusu bildirimlerden hatasız ve eksiksiz olanlara göre hazırlanan listeler, üçer aylık dönemler itibarıyla 30.6.2014 tarihine kadar EGYO’ya gönderilir. Söz konusu listeler, hak sahipliğinin tespitinde ve ödemede esas alınmak üzere, iptal ve düzeltme listeleri olarak 30.9.2014 tarihine kadar EGYO tarafından Resmi Gazete’de ilan edilir.” hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümler gereğince söz konusu listeler, hak sahipliğinin tespitinde ve ödemede esas alınmak üzere, iptal ve düzeltme listeleri olarak 30.9.2014 tarihine kadar EGYO tarafından Resmi Gazete’de ilan edileceğinden dava açmak için iptal ve düzeltme listelerini beklemek zorundasınız.

Dikkat Edilecek Hususlar;

1- Kuruma verdiğiniz dilekçenizin bir örneğinin alınması gerekmektedir. (Mümkünse kuruma kayıtlı tarih ve sayılı olan örneğinin)

2- İadeli taahhütlü gönderilen dilekçelerde, dilekçenin bir örneği ile iadeli taahhütlü gönderme evraklarını da saklamanız gerekmektedir.

3- Dava dosyasında kullanılması için KEY ödemeleri konusunda daha önce yapmış olduğunuz yazışmaların ve cevaplarında olması faydalı olacaktır.

4-Kanuna göre itiraz hakkınızı kullandınız size herhangi bir cevap verilmedi veya bir cevap verildi ise yinede bundan sonraki süreçte üçer aylık dönemler itibarıyla EGYO’ya gönderilen listelerde yer alan kişilerden bilgileri eksiksiz olan hak sahipleri ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları veya kurum sicil numaraları bulunmayan hak sahipleri, ayrı listeler hâlinde EGYO tarafından Resmi Gazete’de ilan edilmesini beklemek zorundasınız.

KEY Dilekçe örneğini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ