Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı duyurusu

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı duyurusu

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün değişik birimlerinde görevli olan memurların terfi etmeleri için girmelerinin zorunlu olduğu sınav için duyuru yapıldı. Tapu ve Kadastro memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği için yapılacak olan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bu sınavdan geçerli puanı almaları gerekli kılınmıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği Sınavı 24 Kasım 2012, Cumartesi günü, Saat: 10.00’da yapılacaktır. Sınava katılmak isteyen adayların 35 TL sınav ücreti ödeyerek başvuru yapması gerekmektedir.

SINAV ÜCRETİ

Aday, 35 TL (Otuzbeş TL KDV dahil) sınav ücretini 01-12 Kasım 2012 tarihlerinde YEĞİTEK Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile yatıracaktır.

SINAV BAŞVURUSU

Aday sınav ücretini yatırdıktan sonra aynı tarihlerde http://meb.gov.tr internet adresi üzerinden sınav başvurusunu yapacaktır.

SINAV YERİ ANKARA

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı;

24 Kasım 2012, Cumartesi günü, Saat: 10.00’da yapılacaktır. SINAV UYGULAMASI

■ Görevde Yükselme Sınavı 80 soruluk çoktan seçmeli(dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır. Sınav 90 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.

■ Unvan Değişikliği Sınavı 60 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır. Sınav 70 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.

■ Aday sınava, onaylı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile girecektir. Özel kimlik belgesi yanında olmayan ve üzerinde cep telefonu bulunduran aday sınava alınmayacaktır.

■ Aday, “Sınav Giriş Belgesi”ni, 16 Kasım 2012 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecektir. Aday aldığı sınav giriş belgesini bağlı bulunduğu birime onaylatacaktır.

■ Sınav soru ve cevap anahtarları 26 Kasım 2012 tarihinde http ://wwwtkgm. gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

■ Adayların sınav sonuç bilgileri 18 Aralık 2012 tarihinde http ://wwwtkgm. gov.tr ve http ://www. meb. gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

■ Sınav binasında sigara içenler hakkında ilgili ka nun gereğince işlem yapılacaktır.

OZURLU ADAYLAR SINAV UYGULAMASI

Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında YEĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun veya adayın özür durumunun resmî olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha hâlinde adayın bağlı bulunduğu kuruma teslim etmesi, aday tarafından elektronik başvuru ekranından “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucukların işaretlenmesi gerekmektedir.

Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır. Sınavla ilgili yapılacak duyurularda bu husus belirtilecektir.

SINAV KONULARI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme sınavında uygulanacak sınav soru kitapçığında yer alacak 80 sorunun % 30’u (24 soru) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen konulardan hazırlanacaktır.

A. TC Anayasası (I. Genel Esaslar, II. Temel Hak ve Ödevler, III. Devletin Temel Organları),

B. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ulusal Güvenlik

C. Devlet Teşkilatı İle İlgili Mevzuat

D. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Mevzuat

E. Türkçe, Dilbilgisi ve Yazışmayla İlgili Kurallar

F. Halkla İlişkiler

G. Etik Davranış İlkeleri

Unvan Değişikliği sınavında, sınav soru kitapçığında yer alacak görevin niteliğine ilişkin 60 soru, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme grup numara ları tabloda belirtildiği gibidir.

Görevde Yükselme

GRUP NUGRUP ADI

1- Tapu Müdürü

2- Tapu Sicil Müdür Yardımcısı

Unvan Değişikliği

GRUP NUGRUP ADI

3- Kontrol Mühendisi

4- Mühendis (Merkez)

5- Mühendis (Taşra)

6- Tekniker

7- istatistikçi

8- Matematikçi

9Programcı

■ Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

■ Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır ve başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevap/cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu husus soru kitapçığında belirtilecektir.

Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

■ Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

■ Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’ in “14 üncü maddesinin ikinci paragrafında belirtildiği gibi ” Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.” hükmü gereğince değerlendirilecektir.

İLETİŞİM ve DUYURU

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar MEB İletişim Merkezi “Alo 147” numaralı telefonundan yararlanabilecektir.

SINAV İTİRAZLARI

■ Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarlarının http://www. meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde TKGM’ye yapabileceklerdir.

■ Görevde Yükselme Sınavında sorulacak “Görev Alanları ve Atama Yapılacak Görevin Niteliği” ile ilgili konulara ait (%70’lık dilim) 56 sorunun tamamı ile Unvan Değişikliği Sınavında sorulacak soruların tamamına ilişkin itirazları TKGM inceleyip sonuçlandıracaktır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara TKGM tarafından bildirilecektir.

■ Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde TKGM’e yapılacaktır.

■ Adaylar, itiraz başvurularını YEĞİTEK Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Beşevler/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 10 TL (On TL

KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

■ Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

■ Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari bir sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumlarını öğrenebileceklerdir.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ