Uzman memura, bilirkişi olma fırsatı

Uzman memura, bilirkişi olma fırsatı

Memurlarında mahkemelerde bilirkişi olarak görevlendirilmesinin önündeki yasal engel kalkıyor. Peki bilirkişi nedir? Mahkemelerde dava esnasında “teknik bir dalda uzmanlık gerektiren” bir konularda, teknik incelemeyi yaptırıp görüşünü almak için hâkim dosyayı bilirkişi veya bilirkişi heyetine gönderir. Bilirkişi veya heyet de dosya üzerinde veya gerektiğinde mahallinde inceleme yaptıktan sonra raporunu hazırlar ve mahkemeye sunar. Mahkemeler de bu rapora göre karar verir. 657 sayılı Kanunun, 87. maddesinde, 2. görev yasağından, bilirkişilere verilecek ücretlerin ödenmesine ilişkin hükümlerin saklı olduğu hüküm altına alınmıştır.

Memurun, bilirkişi olabilmesi için atamaya yetkili amirin onayına gerek yoktur. Devlet Personel Başkanlığının da görüşü bu yöndedir. Ancak bu görüşe rağmen, kurumda problem olmaması açısından, ilgili amirlerden izin alınması uygun görülmektedir.

Diğer taraftan, 5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanununun 64. maddesi ile 8 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Bölge Adliye Mahkemesi İl İdari Yargı İlk derece Mahkemesi adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” 2. maddesi uyarınca bilirkişi listeleri oluşturulmaktadır. Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu başkanlığı bilirkişi listelerini düzenlemektedir.

Bu konuya dair resmi yazılar Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca Valiliklere gönderilir. Valilikler de o ildeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarına yönlendirir.

Tunceli valiliğinin Tunceli Üniversitesine gönderdiği Tunceli Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunun duyurusu için tıklayınız.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ