YURTKUR personeline görevde yükselme sınavı açtı

YURTKUR personeline görevde yükselme sınavı açtı

yurtkur_gorevde_yukselme_sinaviGençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (YURTKUR) personelinin daha yüksek pozisyonlara geçebilmesi için Görevde Yükselme Sınavı açtı. Yurtkur çalışanları bu sınavda aldıkları puan çerçevesinde üst makamlara yerleştirilecek. Şeflerin, müdür yardımcısı, müdür yardımcılarının müdür gibi bir üst makama terfi edebilmeleri için çalışanların bu sınavda geçer puan almaları gerekiyor. 

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (YURTKUR) Görevde Yükselme Sınavına katılmak isteyen personelin öncelikle belirlenen sınav ücretini ilgili bankalara yatırmaları gerekiyor.

Adaylar; 200 (ikiyüz TL KDV dahil) TL sınav ücretini 18-21 Mart 2013 tarihleri arasında; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Başkent Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden herhangi birisine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile yatırmalıdır. Görevde Yükselme Sınavı 30 Mart 2013, Cumartesi günü, Saat: 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.

Sınav Başvurusu nasıl yapılır?

Sınava girecek adayların listesi YURTKUR tarafından hazırlanarak YEĞİTEK’ e gönderilecektir. Adaylar, başvurularını 18-21 Mart 2013 tarihleri arasında www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden online yapmaları gerekmektedir.

Sınav Konuları

Görevde yükselme sınavında uygulanacak sınav soru kitapçığında yer alacak 100 sorunun %40’ını (40 soru) aşağıda belirtilen konulardan hazırlanacaktır.

A- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

1) Genel esaslar.

2) Temel hak ve ödevler.

3) Devletin temel organları.

B- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

C- Ulusal Güvenlik,

D- Devlet Teşkilatı İle İlgili Mevzuat,

E- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Mevzuat,

F- Türkçe Dilbilgisi ve Yazışmayla İlgili Kurallar,

G- Halkla İlişkiler,

Ğ- Etik Davranış İlkeleri.

Görevde yükselme sınavında uygulanacak sınav soru kitapçığında yer alacak 100 sorunun, %60’ını (60 soru) ise YURTKUR tarafından hazırlanacaktır.

Sınav Uygulaması

Sınavda 100 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

Sınav 110 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.

Adaylar, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile sınava gireceklerdir.

Sınav Giriş Belgesi ile özel kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar ve yanlarında cep telefonu bulunan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

Adaylar, “Sınav Giriş Belgesi”ni, 26 Mart 2013 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecektir.

Sınav soru ve cevap anahtarları 02 Nisan 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr vehttp://www.kyk.gov.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır.

Adayların sınav sonuç bilgileri 16 Nisan 2013 tarihinde YURTKUR’ a teslim edilerek aynı gün http://www.meb.gov.tr ve http://www.kyk.gov.tr İnternet adreslerinde yayımlanacaktır.

Sınav binasında sigara içenler hakkında ilgili kanun gereğince işlem yapılacaktır.

Engelli Adaylar Sınav Uygulaması

Herhangi bir engeli olan aday/adayların, sağlık kurul raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birinin bir nüshasını bağlı bulunduğu kuruma teslim edecek ve aday elektronik başvuru ekranından “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucuğu işaretleyecektir.

Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

Sınav Değerlendirilmesi

Görevde Yükselme Sınavı için değerlendirme grup numarası tabloda belirtildiği gibidir.

GRUP NU GRUP ADI

1 Yurt Müdür Yardımcısı

Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanacaktır.

Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şık/şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’ in “14 üncü maddesinin ikinci paragrafında belirtildiği gibi “ Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.” hükmü gereğince değerlendirilecektir.

İletişim

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar MEB İletişim Merkezi “Alo 147” numaralı telefonundan yararlanabilecektir.

Sınavla ilgili duyuru ve ilanlar Millî Eğitim Bakanlığı, http://www.meb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ