SGK, Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliği değişikliği yaptı

SGK, Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliği değişikliği yaptı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Atama ve Yer Değiştirme ile ilgili kriterlerin bulunduğu yönetmelikte değişiklikler yaptı. Söz konusu değişiklikler Bakanlar Kurulu kararıyla onaylandı. Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliği değişikliği bugün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni değişiklikler kapsamında her hizmet bölgesi için tespit edilen zorunlu çalışma süresi, ister hizmet alanından birisinde, isterse de birden çok hizmet alanında da geçirilebilir. Fakat aynı hizmet alanındaki çalışma süresi iki yıldan az olmayacak. Diğer değişiklikler aşağıda yer alıyor.

16 Ekim 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28443

YÖNETMELİK

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ ATAMA VE

YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/6/2012 tarihli ve 28336 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

İŞTE DEĞİŞTİRİLEN MADDELER

Madde 9 – (1) Zorunlu yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarında uyulacak esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Bulunulan bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılmaz. Her hizmet bölgesi için tespit edilen zorunlu çalışma süresi, o hizmet bölgesi içindeki hizmet alanından birisinde geçirilebileceği gibi birden çok hizmet alanında da geçirilebilir. Bu bölünme sonucunda aynı hizmet alanındaki çalışma süresi iki yıldan az olamaz.

b) Dört ve beşinci hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresinin tamamlanması halinde, bu bölgede kalmak için talepte bulunanların durumu Yer Değiştirme Kurulunca değerlendirilir. Ancak, dördüncü hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresi altı yılı, beşinci hizmet bölgesinde dört yılı geçemez.

c) Bulunulan hizmet bölgesinde herhangi bir nedenle zorunlu çalışma süresinden fazla geçen süreler, bir üst bölgeden başlamak üzere çalışılmayan bölgelerde geçirilmiş sayılır.

ç) 6 ncı maddede belirtilen kadro unvanlarına asaleten atanacak olanların ilk görev yerleri, Sosyal Güvenlik Denetmeni kadrolarına ilk defa yapılacak atamalar hariç, Ek-3 sayılı cetvelde yer alan dört ve beşinci hizmet bölgeleridir. Bu hizmet bölgesinde boş kadro bulunmaması halinde daha sonra bu bölgeye atanmak üzere diğer hizmet bölgelerine atama yapılabilir.

d) Bir il sınırı içerisinde farklı hizmet bölgelerine dahil hizmet alanlarının bulunması halinde, bu il sınırı içerisindeki görev süresi, çalışılan iki ayrı hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini aşamaz.

e) Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olmayan kadrolarda geçen süreler, zorunlu çalışma süresinin hesabında dikkate alınmaz.

f) Belirlenen bütün bölge hizmetlerini tamamlayanların görev yapacağı hizmet bölgesi, istekleri de göz önüne alınarak Yer Değiştirme Kurulunca belirlenir.

g) Bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış olmaları nedeniyle yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olacaklardan, emeklilik hakkını kazanmış olanlar ile bir sonraki yılın Temmuz ayına kadar kazanacak olanlar, en geç 17 Temmuzda emekli olacaklarına ilişkin dilekçelerini bağlı oldukları birim aracılığıyla Başkanlığa göndermeleri ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde, emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar. Bu hükme göre yerinde bırakılanlardan emekli olma isteğinden vazgeçenler, yer değiştirme suretiyle atama dönemi beklenilmeksizin atamaya tabi tutulurlar ve bunlar ikinci kez bu hükümden yararlanamazlar.

ğ) Alt hizmet bölgesinden başlayarak sırayla üst hizmet bölgesine atama yapılması esastır. Boş kadro bulunmaması veya (h) bendinde belirtilen hallere istinaden, alt hizmet bölgesine atanmadan üst hizmet bölgesinde atanan personel, atandığı hizmet bölgesindeki zorunlu hizmet süresini tamamladıktan sonra, yapılacak ilk yer değiştirmede zorunlu hizmet süresini tamamlamadığı en alttaki hizmet bölgesine atanabilir.

h) Üçüncü bölümde belirtilen hükümler Sosyal Güvenlik Denetmenleri hariç zorunlu yer değiştirmeye tabi personel hakkında uygulanmaz. Bu personelin özür hallerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme talepleri Genel Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre Yer Değiştirme Kurulunca değerlendirilir.

Madde 6 – (1) Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı ve Sosyal Güvenlik Denetmeni kadrolarında görev yapan personel zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabidir.


Bir önceki yazımız olan 47 Kilo Zayıfladı, kampanyanın yüzü oldu başlıklı makalemizde `sağlık bakanlığı, 47 Kilo Zayıflayan memur ve Demet Dedeoğlu hakkında bilgiler verilmektedir.


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ