Finans Bank Kredi Masraflarını Geri Almak İçin Dilekçe Örneği

Finans Bank Kredi Masraflarını Geri Almak İçin Dilekçe Örneği

En çok kredi çekilen bankaların başında gelen Finansbank’tan sizde kredi çektiyseniz, kredi çektiğiniz miktara göre belli başlı kredi ve dosya masrafı adı altında para kesintileri yapılmaktadır. Sizde Finansbank’tan son 10 yılda kredi çektiyseniz, aşağıdaki adımları takip ederek, kredi masraflarınızı geri alabilirsiniz.

Kredi çekenleri mutlu eden bu haberler doğrultusunda, dilekçeleri ile başvuru yapanlar paralarını geri alma şansına sahip olabiliyor.

Gelen yoğun soru ve talepler üzerine Av. Selim Sander ile yaptığımız söyleşiden ve kendisinden aldığımız bilgilerden derlediğimiz yazı dizisi:

 

 

Aşağıda paylaşacağımız Kredi Masraflarını Geri Almak İçin Dilekçe Örneği ve Hakem heyeti dilekçe örneğini kendi bilgilerinize uygun olarak doldurup, il hakem heyetine teslim etmeniz gerekmektedir.

Bu işlemlerden önce yapmanız gereken ilk şey, Finansbank’ın hangi şubesinden kredinizi çektiyseniz, o şubeden kredi dökümanlarınızı almanız olmalıdır. Daha sonra, dilekçelerle birlikte hakem heyetine başvuru yapabilirsiniz.

Finansbank Kredi Masraflarını Geri Alma Dilekçe Örneği

Finansbank Hakem Heyeti Dilekçe Örneği

BANKAYA VE HAKEM HEYETİNE GÖNDERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

 

1. BANKAYA VERİLEN DİLEKÇE

FinansBank ……………………… ili …………………………… şube müdürlüğüne

 

Konu: Kredi masrafları iadesi.

 

Bankanızın ……… numaralı kredi müşterisiyim. Her kredi işleminde bankanıza, anılan krediye ait kredi masrafını ödemekteyim. Ancak, çeşitli mahkemeler ve Yargıtay kararlarıyla “Kredi masraflarının haksız şart niteliğinde ve tüketicilerden tahsilinin haksız olduğu sabitlenmiştir.” Buçerçevede;

 

1- Şimdiye kadar bankanıza yaptığım tüm kredi masrafları ödentilerinin on yıl geriye dönük dökümünün bir listesinin verilmesini,

 

2- On yıl geriye dönük olarak kesilen masraf ücretlerinin toplamının yasal faizi ile tarafıma iadesini,

 

Aksi taktirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara başvuracağımı bildiririm.

 

 

 

Saygılarımla,

 

…./…../2012

 

Ad, soyad, Adres:                                                                                            İMZA

 

 

 

2. HAKEM HEYETİ DİLEKÇESİ

 

 

 

T.C. ……………………….. KAYMAKAMLIĞI (Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

 

Şikayet Eden :

 

Adres :

 

E- Posta&Telefon :

 

Şikâyet edilen :

 

Adresi :

 

Şikayetin parasal değeri :

 

Şikayetin tarihi :

 

Şikayetin konusu : Dosya masrafı adı altında alınan ……………… –

 

TL’nin iadesi talebimdir.. (4077/6-10. maddeleri)

 

Açıklamalar:

 

1-) ……………… Bankası, …………………. şubesinden ………………………. tarihinde

 

………………………. adı altında ………………. Türk Lirası kredi aldım.

 

2-) Banka ile kredi sözleşmesi imzaladım. Bu sözleşmenin örneği

 

bana verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olduğu için

 

sözleşmenin içeriğine müdahale hakkı verilmemiştir. (4077/6. Madde )

 

3-) Sözleşme akdedilirken bir taraf aleyhine olacak maddenin

 

bağlayıcılığı yoktur. (4077/6. Madde)

 

4-) Kredi sözleşmesinde dosya masrafı ve kesintilere taraf olan tüketiciyi

 

bilgilendirmek zorunludur. Bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı

 

olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi

 

yazısıyla tarih ve imza koyması halinde sözleşme bağlayıcıdır.

 

Aksi bir durum satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir

 

(4077/6. Madde).

 

5-) 4077 Sayılı kanunun 10. maddesine göre; “Tüketici krediyi, bir mal veya

 

hizmet edinmek amacıyla nakit olarak alır. Kredi sözleşmesinin yazılı yapılması

 

ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Sözleşmede öngörülen kredi

 

şartları tüketici aleyhine değiştirilemez.

 

Sözleşmede;

 

a) Tüketici kredisi tutarı,

 

b) Faiz ve diğer unsurlarla toplam borç tutarı,

 

c) Yıllık faiz oranı,

 

d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların

 

ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,

 

e) İstenecek teminatlar,

 

f) Akdi faizin yüzde otuzunu geçmeyecek faizi oranı,

 

g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,

 

h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,

 

Dolayısıyla benden dosya masrafı adı altında hukuksuz alınan

 

………………… TL’nin iade edilmesi gerekir.

 

6-) Bu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince

 

hakem heyeti yetkisindedir.

 

7-) İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.

 

Hukuki sebepler : 4077 Sayılı Kanun.

 

Hukuki deliller : Sözleşme, ödeme belgesi, ihtarname,

 

posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi.

 

İstem sonucu : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

 

haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan ………………………. TL’nin

 

tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.

 

Şikâyet eden (Ad, soyad ve imza)

 

 

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
 1. MSahin dedi ki:

  Arkadaslar bu konuyla ilgili sonuca ulaşabilen birisi var mı ? Yardımcı olabilir misiniz ?

 2. Büşra TURAN dedi ki:

  Dosya masrafı iadesi ile ilgili olarak bankada çalışan personellerin cavap verdiği bir forum buldum.

  1. Yasin Alptekin dedi ki:

   Ben alanyadayım. Buradaki Tüketici Hakem heyetinin bile bir bilgisi yok bu konuda

 3. naimtastekin dedi ki:

  masraflariniadesigundemegeldiinde,dilekceyihazirlayaarak emeklimaasimi aldigimbankasubesinegittimmsiramibeklerken,paydossaatigeldikalktimmusteritemsilcisinedurumu anlattım,bankodaişlemyapanmemurdanmasrafdekontunualmamgerektiğinisoyliyerekbenorayayonlendirdi,gorevlihemenekranindan nekadarmasrafgorundugunebakti 400 TL gorunuyor dedi olur mukardesimbirinde650 digerinde cde750TL alikesoldibendenonlar sigortaparasıdir dedilakayit bir şekilde,dekont istiyon mu evet 52 tlalayımcekontalmakiadeedilecek?
  400 tl ninyaklasik4te1 iyokistemiyorum,kalsindedimiadekonusunu,kapadim

  kredikullanirken,paraelinegecmedenkesilipkalankismiodeyeceksin,,işiadeye geldimi,genelmudurluggemuracaat etceksin
  olme eşegimolme

BİR YORUM YAZ